Edukacinė išvyka

Spalio 27 dieną Mažeikių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui dalyvavo edukacinėje išvykoje „Sistemingas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos plėtojimas bei kryptys:  Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė” geroji patirtis”.
Lektorės – Direktorė Indrė Matevičienė ir pavaduotoja ugdymui Jolanta Bartkuvienė  pristatė įstaigos veiklos kryptis,  kaip sukurti planuotą  ir sistemingą metodinės grupės veiklos modelį, apibendrino įstaigoje įgyvendinamas programas. Diskusijų metu dalinomės patirtimi apie Mažeikių rajono ikimokyklinėse įstaigose įgyvendinamas programas bei metodikas. Susipažinome su Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė” edukacinėmis erdvėmis jų pritaikymo galimybėmis.
Edukacinė išvyka buvo turininga, produktyvi  ir naudinga. Grįžome su naujomis mintimis ir idėjomis.