,,Ekologinės problemos”

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas” GMP komitetas organizavo paskaitą tėvams ir pedagogams. Paskaitos  tema ,,Švari aplinka- sveikas žmogus”. Lektorė Eglė Sakalauskaitė, Telšių regiono atliekų tvarkymo centro visuomenės informavimo specialistė apibūdino esamą situaciją dėl atliekų susikaupimo, jų tvarkymo ir rūšiavimo.

Skatino prisijungti prie aplinkosaugos idėjų propagavimo, ugdytis palankų  aplinkai gyvenimo būdą, teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam panaudojimui. Dalyviai pateikė klausimų apie buitinių atliekų rūšiavimą bei žalienos išvežimą. Paskaitos dalyviai buvo apdovanoti daugkartinio apsipirkimo maišeliais bei kt. dovanomis. Ačiū lektorei.

Tema 

Mokomės rūšiuoti

Pridėtos rinkmenos