„EMOCIJŲ MANDALA “

2021 m. lapkričio mėnesio antrąją savaitę dalyvavome Respublikinėje Ikimokyklinių ir Priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projekte “ EMOCIJŲ MANDALA “

Emocijos mus lydi nuo pirmų dienų, tačiau gebėjimas įvardinti savo jausmus, emocinės kalbos žodyno platumas, tinkama raiška priklauso nuo aplinkos, kurioje augome, bei nuo tobulėjimo ar gilinimosi į save. Maži vaikai dar nemoka įvardinti savo emocijų, jų atpažinti bei su jomis “susigyventi”.

Norint išmokti valdyti ir tinkamai reikšti emocijas ir jausmus, pirmiausia juos reikia išmokti gerai pažinti. Pyktis, džiaugsmas, baimė, pasibjaurėjimas, liūdesys ir nuostaba – šešios bazinės emocijos, atsirandančios jau pirmaisiais gyvenimo metais ir vienodai lengvai atpažįstamos įvairių kultūrų, rasių, tautybių žmonių.

Galime prisiminti žymiosios Šatrijos Raganos mintį apie jausmus, kuri tinkama apibūdinti ir emocijoms: Jausmai, galima sakyti, ir padaro žmogų žmogumi. Be jausmų žmogus būtų panašus  į kietą, šaltą akmenėlį.

Šatrijos Ragana

Pagal Psichologę – psichoterapeutę K. Paradnikė

Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projektą „EMOCIJŲ MANDALA„ organizavo

Vilniaus lopšelis – darželis „Žiburėlis“. Visos kūrybinių darbų nuotraukos bus talpinamos socialiniame Facebook

tinkle, sukurtoje uždaroje grupėje – https://www.facebook.com/groups/998713014032063

Projekto tikslas – ugdyti vaikų emocinį intelektą. Ugdytinius skatinome savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas. Ugdėmę vaikų žinias apie emocijas, jų priėmimo būdus toliau integruodami Kimochi programą. Puoselėjome grupės bendruomeniškumo jausmą. Skatinome mažųjų kūrybiškumą, išradingumą bei originalumą, kuriant „Emocijų mandalą“ iš gamtinių medžiagų, antrinių žaliavų ir kitų pasirinktų medžiagų. Netradicinėmis vaizdavimo priemonėmis dėliojome „Emocijų mandalas“. Projektą mūsų grupėje koordinavo mokytojos – Ina Ieva Barkuvienė, Sandra Grigaliūnienė ir mokytojų asistentė Daiva Būtienė.