Europos Sąjungos bendrai finansuojamas projektas ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“(projekto kodas Nr. 10-014-P-0001)

           Sausio 9-10 dienomis startavo  Mokymų programa „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams“.  Europos Sąjungos bendrai finansuojamas projektas ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“(projekto kodas Nr. 10-014-P-0001)
          Mokymu metu buvo pristatytas Pirmas modulis – konceptualus  ikimokyklinio ugdymo programos modelis: pokyčiai ikimokykliniame ugdyme, kaip sėkmingai jiems pasirengti bei antras modulis – kas naujo siūloma Gairių ugdymo(si) turinio apmatuose. Mokymų programoje  dalyvauti buvo pakviestos, būsimos Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimo mokymų lektorės:  Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė ir Mažeikių lopšelio-darželio ,,Bitutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Šaulienė.