Gerbiami Tėveliai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimos Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijos paskelbimo” pakeitimo”  2.2.9.1. punktu “ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu“.

Prašome Jus elgtis atsakingai ir, saugant savo bei įstaigos darbuotojų sveiktą, į darželį vaikus atvesti tik esant būtinybei ir neturint gaimybės pasilikti namuose. Mokestis už maitinimą bus skaičiuojamas tik už tas dienas, kada lankysite darželį, o 11 Eur ugdymo aplinkos mokestis – įprasta tvarka. Šis mokestis mažinamas propocingai lankytų dienų skaičiui tik taikant privalomą saviizoliaciją ar paskelbus visuotinį karantiną.

Vyriausybės nutarimas

Dėkojame už supratingumą ir linkime likti sveikais

Su pagarba

Adarželio administracija

Kilus klausimų skambinkite Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” bendruoju telefonu (8 443) 72695

arba rašykite el.paštu info@buratinas.lt