III modulis – Elgesio ir emocijų supratimas ir pedagogų taikomos valdymo strategijos

Lapkričio 3 dieną vyko  ilgalaikė kvalifikacinės programos „Ugdymo veiklos kokybės  gerinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“ III – modulio „Elgesio ir emocijų supratimas ir pedagogų taikomos valdymo strategijos“ pristatymas. Lektorė Eglė Kuraitė-Žičkė – psichologė, asociacijos „Mentor Lietuva“ mentorystės programos koordinatorė. Mokymų dalyviai tobulino žinias ir įgūdžius apie  vaikų poreikių, emocijų atpažinimą,  kokius nusiraminimo būdus taikyti emocijų raiškai. Darbo grupėse metu dalyviai analizavo situacijas, ieškojo tinkamų elgesio ir emocijų valdymo būdų.