Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa

Mažeikių lopšelio – darželio ,,Buratinas“ mokytojos parengė ilgalaikę  kvalifikacijos tobulinimo programą. ,,Ugdymo veiklos kokybės  gerinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“.
Programos tikslas – stiprinanti ir plėtoti mokytojų profesinius gebėjimus, taikant inkliuzinio mokymo principus bei įvairius ugdymo modelius, gerinti ugdymo(si) veiklos kokybę. Programos uždaviniai: supažindinti su pagrindinėmis veiklos organizavimo lauke galimybėmis ir priemonėmis; pristatyti pagrindinius socialinio-emocinio intelekto ugdymo programos „Kimochis“ aspektus; pakelti mokytojų kompetencijas, taikant inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo principus, diegiant priešmokyklinio ugdymo metodiką „Laikas kartu“;  aptarti elgesio ir emocijų supratimą bei mokytojų taikomas valdymo strategijas; supažindinti su  ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais; pristatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos įsivertinimo metodiką. Programą sudaro  4 moduliai: I modulis – Pozityvaus vaiko elgesio  skatinimas, vaiko charakterio ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas, taikant ikimokyklinio ugdymo programą ,,Kimothis”. II modulis – Saugios mokymosi aplinkos kūrimas, įgūdžių, padedančių pasiekti dermės mokykloje ir gyvenime, formavimas, taikant  programą ,,Laikas kartu”. III modulis – Elgesio ir emocijų supratimas ir pedagogų taikomos valdymo strategijos. IV modulis – Iššūkius kokybiškam ugdymui padedantys įveikti ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos įsivertinimo metodikos pristatymas. 
Programos lektorės: Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ vadovai ir mokytojos, Tirkšlių darželio „Giliukas“ mokytojos ir Eglė Kuraitė-Žičkė – psichologė, asociacijos „Mentor Lietuva“ mentorystės programos koordinatorė. Mokymai vyks rugsėjo–lapkričio mėnesiais.
I modulis – Pozityvaus vaiko elgesio  skatinimas, vaiko charakterio ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas, taikant ikimokyklinio ugdymo programą ,,Kimothis” įvyko rugsėjo 23 dieną.

 Savarankiškas darbas