Inovacijos vaikų darželyje

 
 
 
ėNacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) kvietė dalyvauti mokymų programoje „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo lėšų.
Rugpjūčio 19 dieną, jau penktą mokymų dieną organizavo Mažeikių lopšelio-darželio ,, Buratinas” direktorė Laima Norvaišienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Dačkauskienė. Mokymų tema: Trečias modulis. Inžinerinių gebėjimų ugdymas (atsinaujinantys energijos šaltiniai) ir Aštuntas modulis. Sėkmių ir iššūkių praktiškai įgyvendinant priemonių Rinkinio inovatyvus priemonės ir veiklos refleksija.
Mokymuose dalyvavo lopšelių-darželių ,, Saulutė”, ,, Bitutė”, ,, Eglutė” ir ,,Buratinas” atstovai.