Interaktyvūs mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą.

Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Mokymai – konsultacijos mokytojams apie ugdymo lauke organizavimą.

 Pagrindiniai mokymai 6 ak. val. trukmės, kuriuose dalyvavo 6  pedagogai, organizuojantys ugdymą lauke, vyko 2020-02-2 dieną Miško darželyje Giruliuose, Šlaito g. 1B. Lektorė – konsultantė, Miško darželio įkūrėja Dovilė Urbanavičienė. Tarpinės konsultacijos interaktyviu būdu vyko nuo 2020-03-02 dienos iki 2020-03-20 dienos. Konsultacijų  metu mokytojai domėjosi ugdymo proceso organizavimo lauke principais, būdais, diskutavo kaip ir kokias būdais įveikti ugdymosi sunkumus. Aptarė inkliuzinio ugdymo galimybes ir priemones, buvo akcentuojami lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektai organizuojant ugdomąjį procesą. Konsultacijų metu mokytojai aiškinosi ugdomosios aplinkos kūrimo  galimybes, sprendė aprangos, tinkančios ugdymuisi lauke  įsigijimo problemas. Derino lauko aplinkos funkcionalumo klausimus, aptarė ugdymo procese  taikomų metodų ir būdų galimybes ir poveikį. Dalinosi abipuse patirtimi.

 Projekto dalyvės aiškinosi kaip ugdymas lauko aplinkoje teigiamai įtakoja ne tik kūrybiškumą, bet ir visų sričių raidą: fizinę, socialinių įgūdžių, emocinę ir intelekto, suteikia daug žinių apie kultūrą.

Įvertino kodėl laukas – ta vieta, kur lengvai pildomos įtraukiojo ugdymo sąlygos, kad viliojanti veikla ir mokymasis lauke dažniausiai skatina vaikus bendrauti ir tarpusavyje suaugusiaisiais.

Projekto dalyvės konsultacijų metu įgijo žinių, kaip skatinti vaiką pačiam atrasti, stebėti, sužinoti, kaip  vaikams žaidžiant ir bendraujant lauke  išvengti konfliktų, nes jų  lauke beveik nebūna, o viduje vaikų emocijos, norai ir fizinis aktyvumas dažniausiai turi būti slopinami.