Išmintingosios pelėdos patarimai

11 priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir jų auklėtoja Liudmila Ligeikienė dalyvauja Respublikiniame projekte ,,Išmintingosios pelėdos patarimai”. Projektas skirtas bendruomenių narių skatinimui dalyvauti kūrybinių knygelių apie sveikatą ,,Išmintingosios pelėdos patarimai” procese. Projekto organizatorius Šiaulių r. Daugėlių lopšelis – darželis. 11 grupės priešmokyklinukai kurdami šią knygelę, aptarė sveikos gyvensenos sampratą, sveiką gyvenimo būdą, ugdė savo vaizduotę ir fantaziją, gebėjimą pasakoti, plėtojo kūrybinę saviraišką. Sukurtoje knygelėje ,,Išmintingosios pelėdos patarimai” atsispindi ugdytinių žinios ir patirtis apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą.Už aktyvų dalyvavimą apdovanoti padėkos raštu.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.

Kviečiame pasigrožėti 11 gr. priešmokyklinukų knygele

IŠMINTINGOSIOS PELĖDOS PATARIMAI spausti čia

Pridėtos rinkmenos