,,Kol žodis gyvas – bus gyva Jį dovanojusi Lietuva“ Ramutė Skučaitė

Su nacionalinės premijos lauretės Ramutės Skučaitės poezija užaugo ne viena karta. Todėl ir ,,Buratino” darželio pedagogės nutarė paminėti gražų, brandų poetės jubiliejų. Lapkričio 9 dieną pas mus įvyko poezijos popietė „Poezijos paukštės plunksna“. Laikas skaičiuoja amžių, gyvenimo prisiminimus, tačiau bejėgis prieš kūrybą. Bemaž pusantros dešimties knygų poetė parašė suaugusiems, vaikams dvigubai daugiau. Labai būtų apsidžiaugusi poetė, pamačiusi šioje popietėje tiek jos poezijos gerbėjų. Vidadis su savo tėveliu išmoko ir gražiai padeklamavo eil. „Rudenėlio spalvos“, Viltė su mama inscenizavo eil. „Princesėlė“, kuri po sniegu gėrė pienelį, priešmokyklinukai šauniai, lyg žaisdami su garsiukais papasakojo greitakalbes. Muzikos vadovė su auklėtoja Audrone ir vaikučiais padainavo dainelę „Sapnai“ pagal R. Skučaitės žodžius. Net pats Pinokis apsilankė mūsų popietėje ir padeklamavo eilėraštuką skirtą jam, medinukui. O mūsų pedagogės kiekviena pasirinko savo sielai artimus posmus. Išskrisdama Poezijos paukštė, visiems dalyviams padovanojo po plunksną ir palinkėjo ne tik skaityti knygeles, bet ir patiems kurti eiles.

Nuoširdžiai dėkojame auklėtojai Aldonai Naujokaitienei už šiltą, jaukią popietę, gražios kalbos puoselėjimą, meilę knygai, poezijai.