Kūrybinis polėkis-olimpinei šventei

Įgyvendindamos Olimpinio ugdymo programą 2B grupės mokytojos  siekia  ugdyti  suvokimą, kad  įvairūs fizinės veiklos būdai  stiprina dvasinę ir fizinę sveikatą. Sveikatos pagrindas –tai  fizinis aktyvumas, žaidimų džiaugsmas,  kilnus elgesys, garbinga sportinė kova, kuri teikia pasitenkinimą tiek sportuojančiam, tiek žiūrovui. Besiruošdami Žiemos olimpiadai, ugdytiniai su mokytojomis aptarė  ir turtino žinias apie olimpinį judėjimą, išbandė kūrybinį polėkį.