Metodinė diena

Gegužės 24 dieną Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas” vyko metodinė diena. Darželyje lankėsi Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtojų metodinio būrelio atstovės, būrelio vadovė Šiaulių  l-d „Pupų pėdas” auklėtoja metodininkė Vida Stonkutė. Susitikimo metu pasidalinome gerąja darbo patirtimi sveikatos stiprinimo klausimais. Aptarėme ugdymosi lauke gerąją darbo patirtį, kurią perteikė l-d „Buratinas” priešmokyklinio ugdymo pedagogės  Liudmila Ligeikienė ir Irena Veselienė. Šiaulių ikimokyklinio ugdymo pedagogės susipažino su  l-d „Buratinas” vidaus ir lauko edukacinėmis erdvėmis, edukacinių erdvių panaudojimo galimybėmis organizuojant ugdymosi procesą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės inf.