Mini projektas ,,Žaidžiame teatrą“

Projekto idėja – sužadinti teigiamas vaikų emocijas,  leisti patirti estetinius išgyvenimus bei dar labiau pamilti pasakas. Pasakos daro didelę  įtaką vaiko asmenybės vystymuisi, todėl naudojame įvairius pasakos pateikimo būdus: sekame vieną pasaką daug kartų, perpasakojame žinomas pasakas savais žodžiais, vaidiname su lėlėmis. Vaidindami vaikai žaidžia, gyvena savo pasakų herojų gyvenimus, išlieja emocijas, vidinę įtampą, įgyja naujų įgūdžių.

Jau antri metai 5 ir 6 grupių auklėtojos Jūratė Dačkauskienė, Stanislava Radvilavičienė, Lina Čičiukienė, Daina Barauskienė su vaikučiais ir jų tėveliais tęsia projektą „Žaidžiame teatrą“. ,,Žaisdami teatrą“, vaikai turi galimybę patenkinti kūrybinės saviraiškos poreikį, tvirtina kūrybinius ir socialumo gebėjimus, pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą.

Stiprėja bendravimo ir bendradarbiavimo santykiai tarp ugdytinių tėvelių ir pedagogų. Bendra veikla suvienija ir atskleidžia individualius saviraiškos gebėjimus. Dėkingi esame Nedo, Edgaro, Emilijaus, Samantos, Gabijos V., Karilės mamytėms, Aurėjos sesutėms Karolinai ir Kamilei bei Vidadi tėveliui už puikius vaidmenis.

Tai buvo spalvinga ir įdomi kelionė po pasakų pasaulį. 5grupės ugdytiniai inscenizavo pasaką ,,Vištos pyragėlis“, 6 grupės vaikučiai vaidino pasakaitę – ,,Pirštinė“, o jungtinė tėvelių grupė parodė ugdytiniams spektakliuką apie draugystę  – ,,Boružė Liputė“.

Auklėtojos metodininkės Jūratės Dačkauskienės inf.