Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkursas

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas“  pirmą kartą dalyvauja Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurse, kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Konkurso tikslas – aktyvinti Mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procese, įtraukiant į veiklas Mokyklos bendruomenę.
Konkurso uždaviniai:  skatinti Mokyklų bendruomenes kurti edukacines erdves;  skatinti Mokyklas mokinių ugdymo(si) procesą organizuoti edukacinėse erdvė; skleisti gerąją Mokyklų edukacinių erdvių kūrimo bei visapusiško jų panaudojimo patirtį.

Konkursas vyksta dviem etapais. Savivaldybių etapas  iki 2022 m. gegužės 13 d., nacionalinis etapas – iki 2022 m. liepos 29 d.

Liepos 20 dieną sulaukėme Nacionalinio etapo (4 asmenų) komisijos, kuri susipažino su Darželio edukacinių erdvių kūrimu, jų panaudojimu ir pritaikymu. Komisija domėjosi edukacinių erdvių unikalumu, inovatyvumu, kiek aplinkos leidžia praturinti ugdymo proceso kokybę. Svečius sužavėjo augalų įvairovė, jų unikalumas, planingas augalų, želdinių atsiradimas, leidžiantis kryptingai plėtoti ugdymosi turinį. Komisija domėjosi kiek aktyvūs edukacinių erdvių kūrime mokiniai ir bendruomenė, kokia vizija ateičiai,  kokie pokyčiai turėtų vykti, kaip gimsta idėjos ir ar dalijamasi gerąja patirtimi.
Dėkojame Nacionalinio etapo komisijai, kuri pastebėjo ir įvertino mūsų bendruomenės pastangas kuriant edukacines erdves,  už pasiūlymus ir patarimus ateičiai.
 Džiaugiamės tapę Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso savivaldybių etapo nugalėtojais ir gavę unikalią dovaną  Lietuvos Raudonąją knygą, kurią įteikė  Nacionalinio etapo komisija. ( plačiau susipažinti EDUKACINĖS ERDVĖS)