Mokymai-konsultacijos tėvams- lektorius Linas Slušnys

Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Konsultacija tėvams apie metodikos „Laikas kartu“ taikymą priešmokykliniame ugdyme.

Kovo 9 dieną  13:00 val. lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ muzikos salėje vyko reflektyvi 4 ak.val. konsultacija tėvams apie metodikos „Laikas kartu“ taikymą priešmokykliniame ugdyme. Lektorius vaikų psichiatras Lina Slušnys. Konsultacijos metu buvo aptartos projekto idėjos įgyvendinimas bei efektyvus prisidėjimas prie Žemaitijos regione esančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos tobulinimo, ugdymo prieinamumą ir kokybę įvairių ugdymosi poreikių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, aptartos prielaidos gerosios patirties plėtrai regionuose.

Mokymuose-konsultacijoje dalyvavo 40 priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų. Tėvai susipažino su naujo PU modelio „Laikas kartu“ diegimo ypatumais, aptarė, kodėl vaiko raidai svarbus yra socialinis-emocinis ugdymas. Susitikimo metu  buvo  gilinamos žinias apie vaikų socialinio-emocinio ugdymo galimybes, streso mažinimo būdus. Tėvai aiškinosi iškilusius sunkumus metodikos įgyvendinimo metu, analizavo konkrečius atvejus. Aptarė kaip spręsti šeimoje kilusias konfliktines situacijas, kaip  padėti vaikams atpažinti ir valdyti emocijas, kaip palaikyti gerus tarpusavio santykius, kaip paaiškinti vaikui kodėl kyla ,,negeri“ jausmai ir kaip padėti juos išgyventi.

Lektorius Linas Slušnys pasidžiaugė tėvų gausa, jų iniciatyvumu bei aktyvumu.