Nacionalinės švietimo agentūros projekto diskusija

Rugpjūčio 18 dieną vyksta Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) diskusija: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos išbandymo rezultatų aptarimas“. Diskusijoje dalyvauja Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė. Ji dalinosi mintimis apie jaunų specialistų pedagoginę veiklą, psichologinę pagalbą jiems, kokybiško studentų rengimo stoką.