Nelikome abejingi…

Į mūsų šalį atėjus šalčiams ir užklojus žemę sniegu, sunerimo ir paukšteliai. Jie neberanda sau maisto, skrajoja arčiau namų, ieško globos. Paukšteliai „siuntė“ žinutę vaikams, kaip jiems sunku ir prašė vaikų jais pasirūpinti. Vaikai išgirdo paukštelių balsus ir neliko jiems abejingi.

Išsiaiškinome, kokie paukšteliai lieka mūsų šalyje žiemoti, kaip įrengti jiems lesyklas ir kokį maistą paruošti. Darželio teritorijoje įrengėme keletą lesyklėlių ir pabėrėme maisto. Netrukus sulaukėme pirmųjų svečių – tai buvo zylutės, vėliau apsilankė žvirbliai ir sniegenos. Kaip smagu buvo stebėti kaip jos lesa, savo čirškavimu atsidėkoja už vaišes.

Paukšteliai kasdien atskrenda į lesyklėles, todėl stengiamės kasdien papildyti maisto atsargomis. Vaikai suprato, kad lesinimas – atsakingas darbas. Nustojus lesinti, paukšteliai neberas užtektinai maisto, nusilps. Šiuo metu darželio teritorijoje kabo net septynios lesyklėlės. Globodami paukštelius, vaikai pamilsta gamtą, geba užjausti kitą, lavina atsakomybės jausmą.

Vyr. auklėtojos Linos ZIEMELIENĖS inf.