Nuotraukų parodos „Žiemos šalies paslaptys“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikui kurti, stebėti, žaisti, pajusti kūrybos džiaugsmą, tenkinti  
 pažintinius poreikius tyrinėjant, išbandant naujus pažinimo būdus.

Projekto uždaviniai:
 Stebėti, pažinti žiemos reiškinius juos tyrinėjant ugdymo veiklose.
Suteikti vaikams galimybę pajausti žiemos pramogų džiaugsmą.
 Skatinti vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybiškumą, įgyvendinant kūrybines idėjas ir fantazijas.
Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.
Surengti atvirą parodą internetiniame puslapyje „Facebook“ grupėje „Žiemos šalies paslaptys“.