Pavojai aplink mus

Saugaus vaiko elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas yra sistemingas ir nuoseklus procesas, sužadinantis vaiko norą sužinoti daugiau, įgyti patirties, įsisąmoninti ir suvokti atsakomybę už savo bei kitų saugumą ir laikytis saugaus elgesio principų kasdieninėje aplinkoje.

Pasinaudojusi vaikų prigimtiniu noru stebėti, pažinti , tyrinėti pasiūliau vaikams ištirti darželio aplinką ir įvardinti , jų manymu, pavojingas vietas. Darbas vyko net 3 dienas. Pirmąją dieną vyko aktyvios diskusijos, kurių metu, remdamiesi savo patirtimi, vaikai įvardino ir motyvavo savo pasirinkimą. Antrą dieną – kūrėme ženklą, kuris perspėtų apie pavojų darželio kieme žaidžiančius vaikus, o trečią dieną – pagamintus ženklus jau kabinome, vaikų numatytose pavojaus vietose.

Dar savaitę priešmokyklinukai tikrino ar kiti darželio vaikai pastebi jų įspėjimus ir ar laikosi taisyklių. Jie jautėsi dideli ir reikšmingi.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Irenos Veselienės informacija