Pedagogų kvalifikacijos kėlimas pagal priešmokyklinės ugdymo metodikos diegimą ,,Laikas kartu”

Gruodžio 4-5 dienomis startavo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“. Tai pirmoji veikla, Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Lopšelyje-darželyje ,,Buratinas” vyko mokymai apie metodikos „Laikas kartu” įgyvendinimą priešmokykliniame ugdyme. Mokymų metu buvo akcentuojami lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektai organizuojant PU ugdymą ir įgyvendinant naują metodiką „Laikas kartu”.  Metodika yra parengta pagal nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo principus. Ji apima sveikatos ir prevencijos klausimus, lyderystės ir pagalbos kitiems, tinkamo klausymo įgūdžių lavinimas, gebėjimas sakyti ir priimti komplimentus. Kaip kartu su vaikais kurti pozityvią mokymosi aplinką, aptarti kas tai yra patyčios ir kaip su tuo tvarkytis, jeigu jos vyksta. Mokymų lektorius VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras, Linas Slušnys.

Mokymų tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“, Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ ir Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje.

Mokymų metu dalyviai susipažino su naujos metodikos priešmokykliniame amžiuje įgyvendinimo ypatumais. Įgijo patirties kaip derinant skirtingas metodikas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme  efektyviau užtikrinti nuoseklų socialinio-emocinio ugdymo pereinamumą skirtingose ugdymo pakopose – nuo ikimokyklinio iki priešmokyklinio ir ugdymo namuose.

Įgijo praktinių gebėjimų organizuoti socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimus ir integruoti juos į bendrąjį ugdymo procesą.