Mokymai-konsultacijos mokytojams-lektorius Linas Slušnys

Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas pagal priešmokyklinės ugdymo metodikos diegimą „Laikas kartu“.

Kovo 9 dieną 9.00 val. lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ muzikos salėje vyko reflektyvi 4 ak.val. konsultacija metodikos  ,,Laikas kartu“ įgyvendinantiems pedagogams. Lektorius vaikų psichiatras Linas Slušnys. Mokymuose-konsultacijoje dalyvavo18 projekto dalyvių. Konsultacijų metu projekto dalyviai aptarė programos įgyvendinimo etapus, iškilusius sunkumus metodikos įgyvendinimo metu, analizavo konkrečius atvejus, dalinosi jau  įgyta patirtimi, problemomis bei sėkmėmis. Mokytojai aptarė teorinį ir praktinį pasirengimą įgyvendinant programą „Laikas kartu“ ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, kaip  taikyti inkliuzinio (integruoto) ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais mokymosi, elgesio ar emocinių sunkumų. Aptarė metodikos galimybes  ir poveikį  ugdant priešmokyklinio ugdymo vaikus, turinčius dėmesio sukaupimo sutrikimus, socialinius-emocinius bei elgesio sutrikimus, kaip tai įtakoja vaikų savireguliaciją, savikontrolę, savęs pažinimą. Refleksinė konsultacija padėjo pedagogams įsivertinti jau pasiektus rezultatus vykdant projektą, aptarti  būdus ir priemones, kaip paskatinti tėvus aktyviau įsijungti į  vykdomą projektą.

Konsultacijos metu mokytojai pakėlė  kompetencijas, kaip lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinį-emocinį intelektą, taikant inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo principus.