Mokymai ,,Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas, emocinių kompetencijų ugdymas”

Sausio 9 d. lopšelyje-darželyje „Buratinas” vyko mokymai ,,Pozityvaus ryšio su vaiku kūrimas, socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas„ skirti Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui – Trečioji veikla.  Lektorė Aušra Kurienė – Paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė, psichologė, vaikų ir paauglių psichoanalitinė psichoterapeutė, grupių analitikė, kalbėjo apie pozityvaus ryšio svarbą vaiko raidai ir ugdymui, apibūdino   socialinių emocinių įgūdžių sampratą bei ugdymo tikslus. Praktinės veiklos metu projekto dalyviai analizavo socialinių emocinių įgūdžių ugdymo situacijas, aptarė  ugdymo metodus.

Mokymų tikslas – supažindinti mokytojus, kaip bendrauti su „sunkiais” vaikais ir spręsti konfliktus; kaip sėkmingai integruoti specialiųjų poreikių turinčius vaikus; kaip kurti ir palaikyti bendradarbiavimu grįstus santykius su tėvais. Didžiulį dėmesį Aušra Kurienė skyrė vaiko emocinio intelekto ugdymui, savivertės, socialumo ugdymui. Lektorė kalbėjo kaip padėti  vaikams atpažinti savo emocijas, kokiais būdais išreikšti emocijas, kaip atpažinti kito žmogaus emocijas, kaip pamatyti situacijas iš kito žmogaus perspektyvos. Vaikai turi jausti visus jausmus, pedagogai  privalo mokyti vaikus  jausmus įvardinti, apibūdinti ir  tinkamais būdais jį išreikšti. Ugdant vaikų emocinį intelektą, ypatingai svarbus bendruomenei suvokimas, nuoseklumas ir sistemingumas.  

Mokymų metu dalyviai įgijo patirties: kaip bendrauti su „sunkiais” vaikais, kaip integruoti ugdymo procesą, spręsti konfliktines situacijas; kaip kurti ir palaikyti bendradarbiavimu grįstus santykius su tėvais; įgijo praktinių gebėjimų organizuoti socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimus ir integruoti juos į bendrąjį ugdymo procesą; įgijo patirties kaip suvaldyti stresą ir neperdegti.

 

                 ,