Pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas

 

Šį rudenį Sveikatos mokymų ir ligų  prevencijos centras gavo 83 prašymus iš mokyklų, kurios pageidavo tapti sveikatą stiprinančiomis arba aktyviomis mokyklomis. 5 mokyklos siekė iš karto abiejų statusų. Iš 83 mokyklų, pateikusių prašymus, 53 mokyklos siekia sveikatą stiprinančios mokyklos statuso ir 30 mokyklų – aktyvios  mokyklos statuso pripažinimo.
             Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ sveikatos stiprinimo komanda parengė Sveikatos stiprinimo programą ,,Sveikatos šaltinėlis“ 2021-2025 m.,  patvirtinta 2020 spalio 27 dienos direktoriaus  įsakymu Nr.V1-39. Programos tikslas – Aktyvinti sveikatą stiprinančios mokyklos bendruomenės veiklą, kurti sveikatai palankią aplinką, kelti bendruomenės  sveikatos sampratos kompetenciją. Prioritetas – Bendruomenės susitelkimas, kompetencijos kėlimas, holistinės sveikatos stiprinimo nuoseklumas, nuoseklumas, integralumas.                                                                     2020  m. gruodžio 15 d. įvyko Nacionalinio  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos nuotolinis posėdis, kurio metu buvo aptarti Sveikatos stiprinimo programų ir Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados. Komisijos bendru sutarimu, protokolo Nr. 4 nutarimu, nuspręsta  38 šalies mokyklas pripažinti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, o 15 mokyklų, tarp jų ir  Mažeikių lopšeliui-darželiui „Buratinas“  pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas.
    Sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos šaltinėlis”  2021- 2025                

Pridėtos rinkmenos