Priešgaisrinės saugos pratybos

2018 m. balandžio 5 d. lopšelyje – darželyje „Buratinas“  vyko gaisrinės saugos evakuacijos pratybos. Pratybų tikslas – praktiškai atlikti vaikų bei personalo evakavimą, mokytis kaip elgtis kilus gaisrui, mokytis evakavimo vykdymo ir veiksmų koordinavimo tarp lopšelio – darželio „Buratinas“ vadovybės, personalo bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.

Pagal parengtą personalo ir vaikų evakavimo planą, kiekvienos grupės vaikučiai, auklėtojos ir aptarnaujantis personalas organizuotai išėjo iš patalpų ir susirinko numatytoje vietoje, „Vyturio” pradinės mokyklos kieme

Pratybas stebėjo ir vertino Mažeikių rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyriausias specialistas Antanas Murauskas ir Mažeikių rajono priešgaisrinės saugos tarnybos vyriausiasis specialistas Mindaugas Gaurilavičius. Atlikus evakuaciją, vyko pratybų aptarimas, kuriame buvo analizuojami darbuotojų atlikti veiksmai. Evakuacijos metu paaiškėjo, kad įstaigos bendruomenės nariai yra susipažinę su evakuacijos planu, žino, kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą, kokia kryptimi išeiti, kaip saugiai išvesti vaikus iš pastato.

Tokios pratybos, dalyvaujant visai bendruomenei, tarnyboms, padeda užtikrinti įgūdžių, gebėjimų formavimą, veiksmų koordinavimą, ruošiantis tikram gaisro atvejui.

Direktoriaus pavaduotojos ūkiui Margaritos Kulvinskienės inf.