PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS PERSIKELIA Į INTERAKTYVIĄ ERDVĘ

Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ veiklos organizuojamos nuotoliniu būdu.

Šešios priešmokyklinio ugdymo mokytojos nuotoliniu būdu tęsia naujo priešmokyklinio modelio „Laikas kartu“ įgyvendinimą, devynios ikimokyklinio ugdymo mokytojos taiko socialinio-emocinio ugdymo programos “Kimochis” įgyvendinimą, o keturios mokytojos organizuoja ugdymą lauke.  Pagrindinis visų veiklų principas – integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą vidaus ir lauko aplinkose.

Akimirkos iš vykdomų veiklų…