Projekto įgyvendinimas tęsiasi…

Sugrįžę po vasaros atostogų intensyviai tęsiame ESFA projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“,  projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021. Viena iš vykdomų veiklų – inkliuzinio ugdymo galimybių taikymas organizuojant ugdymą(si)  lauke. Mokytojos jau pastebi, kad aktyviai leidžiant laiką gryname ore ir gamtos apsuptyje  vaikai labiau įsitraukia į veiklas, savarankiškai atranda naujų veiklos būdų, jaučiasi laisvesni: karstosi medžiuose, žaidžia  balose, braido po rasas, nebijo liesti žemės, sliekų, medžio žievių. Pastebimai aktyvėja gamtos tyrinėjimas, atradimų ir pažinimo potyris. Tikslingai panaudojus ne tik įprastus žaislus, bet ir pasirinktai veiklai reikalingas priemones, įrankius, įvairius daiktus,  užsiėmimai virsta draugiškais ir linksmais žaidimais. Gamtos apsuptyje vaikai patiria daug teigiamų emocijų, naujų potyrių, sustiprėja  jų psichinė ir dvasinė sveikata. Labai daug dėmesio skiriame fiziniam aktyvumui lauke, aplinkos pažinimui. Pastebime jog vaikai išmoksta daug naujų dalykų susijusių su kasdienine ruoša, higienos įgūdžiais, problemų sprendimų ieškojimu, išmoksta dirbti savarankiškai ir grupelėse, supranta, kad reikia mokėti dalintis, vaikai tampa draugiškesni. Pradeda diskutuoti, tyrinėti aplinką ir lengviau susikaupia ugdymo(si) procese, labiau susikoncentruoja į tam tikrą veiklą. Atlikdami  tyrinėjimus ir eksperimentus  mokosi bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Vaikų noras tobulėti ir sužinoti kuo daugiau apie gamtą pasimatė po atliktų užduočių: lauko augalų rinkimo, medžių vaisiai ir uogų atpažinimo, ragavimo, smulkiosios gyvūnijos stebėjimų ( skruzdėlės, sraigės, boružėlės ir t.t.) Ypač vaikams patiko  laužavietės rengimas, laužo kūrenimas, arbatos virimas ir bulvių kepimas žarijose. Ypač ryškus teigiamas poveikis vaikams, turintiems mokymosi sunkumų. Įrengtose specialiose erdvėse  tyrinėjimui eksperimentavimui, pažintinei, meninei veiklai taikomas inkliuzinis ugdymas, ko pasekoje gerėja šių vaikų elgsena, socialiniai, komunikavimo įgūdžiai. Pastebėjome, kad vaikų, turinčių specialiųjų poreikių  susidomėjimas veikla lauke ilgesnis, jiems teikia  daugiau džiaugsmo, jaučiasi ramesni, labiau orientuoti. Lauko grupės veiklose vaikai labiau atsipalaiduoja, formuojasi artimesni  santykiai. Įrengtame sveikatingumo take vaikai atlieka relaksacinius ir meditacinius pratimus, geria arbatėlę, laižo medų, ieško įvairių atsipalaidavimo būdų.

Maži dalykai gamtoje atskleidė daug noro juos pažinti, o tai duoda motyvacijos atradimams ir naujoms  įdėjoms.

Mintimis apie ugdymą(si) lauke dalinosi mokytojos Birutė Vilkienė ir Silvija Griciūtė

Ugdymo programos „Kimochis“ įgyvendinimas tęsiasi…

Šiais mokslo metais  grupėje daug naujų ugdytinių, kuriems pažintis su Kimothiais: Debesėliu, Balande Meile, Kate, Vikšreliu ir Lipšniakoja tik prasideda. Tikimės, kad  nuotaikingi Kimochi personažai mums padės ugdyti(s) savigarbą, savikontrolę, pasitikėjimą savimi, pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti su bendraamžiais. Šiuo metu daugumai vaikų labai sunku rytais išsiskirti su mamytėm, tai pirmiausia susipažinome su Balande Meile, kuri mus paguodžia, priglaudžia, visai kaip mama. Bandome pažinti jausmus, kurie mus užvaldo rytais. Stebime, analizuojame kokios draugų emocijos. Mokomės nusiraminti patys ir paguosti draugą. Nusiraminimo kampelyje trimečiai bando savarankiškai nurimti, suvaldyti jausmus, apsikabinant Tylųjį draugą ar Balandę Meilę. Jau bandome pritaikyti nusiraminimo taisykles. O kai nurimstame ir mūsų širdelės ramios, savarankiškai grįžtame į bendrą grupės veiklą.                    

                      Vykdant projektą atradome galimybę atskleisti ne tik vaikų, bet ir jų mokytojų ugdytinas ar koreguojamas emocinės saviugdos pusės. Ši programa, personažų pagalba, puikiai padeda išreikšti jausmus, atrasti savo jaučiamą jausmą, ištarti jį garsiai, tiek jaučiantis atstumtu ar paiku. Visi siūlomi pratimai, žaidimai, patys žaislai, padeda kalbėtis apie jausmus, išsakyti tai žodžiais, kūno kalba, veido išraiška, kuri ypač aktuali mūsų grupės keturmečiams. Grupėje dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, bendradarbiavimą, savikontrole, gebėjimą nusiraminti ir kitas kompetencijas reikalingas emocinio stabilumo ugdymuisi. T.y plačiau naudoja jausmų žodyną, pasitelkia įvairius santykių sprendimo įrankius, dėmesio atkreipimo, pagalbos paprašymo iš suaugusiojo, nusiraminimo-atsipalaidavimo strategijų taikymą, įvairios neverbalines strategijos ( pvz: rankos pakėlimas prie savęs į kitą asmenį – stop ženklas). Pasiteisina  beveik visi praktiniai užsiėmimai su Kimochi, kurie buvo skirti atkreipti dėmesį įvairiais būdais: tinkamo pavyzdžio rodymas draugui (pvz; padedame kitam draugui susitvarkyti knygas), patapšnojimas per petį, akių kontaktas, žodžių vartojimas – ačiū, prašau, atsiprašau. Sakomi pagyrimai vieni kitiems. Kreipimasis vardu. Tiems kuriems sunku liestis, taikome akių kontaktą  ar kitą neverbalinę strategiją. Ypač programa veiksni vaikams, kuriems sunku atrasti vidinę ramybę, kurie per daug emocionalūs. Kimothis personažai atskleidžia savęs pažinimą, padeda tobulinti valdymo įgūdžius. Žaidimų metu bandome atrasti empatija, pažinti vieni kitų jausmus, skatinti pozityvų bendravimą, didžiuotis savo pasiekimais, atpažinti save ir draugą iš veido išraiškos. Pratimai tikrai pasiteisino ir padėjo kontroliuoti, skiepyti sklandesnio vaikų bendradarbiavimo elgesio sritis.

Ši programa puikus socialinio – emocinio ugdymo įrankis ir pagalbininkas mokytojui, ir svarbiausia – veikia pritaikant praktikoje.

Mintimis apie Kimothis programos taikymą dalinasi mokytojos Giedrė Žubikienė ir Ina Ieva Barkuvienė

Programos ,,Laikas kartu” įgyvendinamas tęsiamas toliau, tačiau programoje dalyvauja Rugsėjį į priešmokyklines grupes sugužėję nauji ugdytiniai ir jų tėveliai.

Praėjusiais mokslo metais susipažinus su nauja metodika ,,Laikas kartu,, ir pradėjus  ją taikyti pastebėjome, kad tai veikia:  vaikams lengviau suprasti savo jausmus, atsiranda didesnė pagarba draugui,  vaikai drįsta  klausti ir prašyti pagalbos, pradeda  įsiklausyti  į kito draugo kalbą, išgirsta, o tai reiškia, kad formuojasi tinkamo klausymosi įgūdžiai, pratinasi sakyti ir priimti komplimentus. Pamažu formuojasi pozityvi mokymosi aplinka. Vykdomos programos įtaka, ugdytinių atlikto tyrimo rezultatai bei pastebėjimai patvirtino, kad ši programa visapusiška, nuosekli, pozityvi, veiksni ir jos tikslas – padėti vaikams ugdyti gyvenimo ir pilietiškumo įgūdžius saugioje, rūpestingoje ir pastovioje aplinkoje, vienyti šeimas.

Tęsdami   metodikos ,,Laikas kartu“  įgyvendinimą, supažindinome tėvelius su šia  programa, socialinio-emocinio ugdymo galimybėmis, streso mažinimo būdais, susipažinome su naujo PU modelio „Laikas kartu“ diegimo ypatumais, aptarėme kodėl vaiko raidai svarbus socialinis-emocinis ugdymas. Tai nepažinta ir įdomi veikla naujai susirinkusiems vaikams. Rugsėjo mėnesį susipažinome su draugais, kūrėme atydžias ir rūpestingas klasės taisykles, aiškinomės kokie mes skirtingi ir kuom aš unikalus, bandėme atpažinti savo stipriąsias puses,  pastebėti ir įvardinti savo interesus ir pomėgius. Pagrindinis mūsų  tikslas – pradėti kurti stiprią, saugią klasės bendruomenę, nebijoti kalbėti apie jausmus. Ugdytiniai jau noriai dalyvauja pamokose, atsakingai į jas žvelgia, atlieka namų darbus, išmoktus dalykus bando pritaikyti savo aplinkoje. Savo jausmus, išgyvenimus, patyrimus atskleidžia piešiniuose, pasakoja, noriai dalijasi įspūdžiais.

Apie programos  ,,Laikas kartu” įgyvendiną dalinasi  mokytojos Inesa Jonauskienė ir Irena Veselienė