Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija

Gegužės 3 dieną Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas” vyko Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija  „Ugdymosi lauke teorinės ir praktinės galimybės”.

                      Šiame išmaniųjų technologijų amžiuje vaikai mažai praleidžia laiko lauke. Stebimas didelis aktyvaus judėjimo stygius, blogėja vaikų regėjimas, fizinė bei psichinė sveikata. Pagrindiniai vaikų žaidimai namuose tampa  kompiuteriai, televizoriai, mobilieji telefonai.

Organizuodami respublikinę konferenciją, siekėme sudaryti galimybę respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogams susipažinti su Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas” dviejų metų vykdyto projekto „Mano vaikystės pieva” idėjomis ir rezultatais. Aptarti vaikų emocijas ugdymosi lauke metu, jų įtaką fizinei bei psichinei sveikatai. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie įvairios veiklos organizavimą bei ugdymą(si) lauke. Įrodyti, kad  ir lauke galima ugdytis, smagiai leisti laiką: stebėti gamtą, rinkti vaistažoles, sportuoti, šokti, žaisti, skaičiuoti, pažinti raides ir netgi piešti.

                      Konferencijoje dalyvavo Mažeikių rajono, Šiaulių miesto, Klaipėdos Smiltynės miško darželio, Kretingos rajono, Telšių miesto, Naujosios Akmenės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė, Mažeikių rajono savivaldybės VSB sveikatos specialistė Martyna  Nabažaitė.

Gerąja darbo patirtimi dalinosi Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas” priešmokyk-linio ugdymo auklėtoja ekspertė  Liudmila Ligeikienė, auklėtoja metodininkė  Irena Veselienė, auklėtoja metodininkė Aldona Naujokaitienė. Konferencijos dalyvius sužavėjo Dovilės Urbonavi-čienės  pranešimas –  „Miško darželio” Smiltynėje geroji patirtis, Šiaulių lopšelio – darželio „Varpelis” auklėtojos metodinininkės Aurelijos Gudaitienės  pranešimas „Sportuoju ir žaidžiu lauke”, Šiaulių lopšelio – darželio „Žiogelis” geroji darbo patirtis, kurią pristatė mokytoja metodininkė Jolanta Pažarauskienė ir plaukimo instruktorė metodininkė Lina Račė. Labai išsamus   Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos auklėtojos metodininkės Jurgitos Česnavičienės pranešimas „Vaikų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą skatinančios tiriamosios veiklos ikimokyklinia-me ugdyme”.

Konferencijos metu buvo pristatyti septyni stendiniai pranešimai:  „Lauko erdvės, kaip edukacinės aplinkos, panaudojimo galimybes“ – auklėtoja metodininkė Vida Stonkutė, vyresnioji auklėtoja Inga Ragėnė, Šiaulių l/d „Pupų pėdas“. Stendinį pranešimą „Namelius turėsime ir linksmai čiulbėsime“– pristatė  N. Akmenės l/d „Buratinas“, auklėtoja metodininkė Audronė Skirmantienė, „Linksmybės lauke“ – auklėtoja Eglė Balčiūnaitė, vyresnioji auklėtoja Aušra Lileikienė, Šiaulių  l/d „Klevelis“. Stendinį pranešimą  „Metų ratas. Ugdomoji veikla lauke pagal sezoniškumą“ –  pristatė auklėtoja Vaiva Rimkevičienė iš  Šiaulių l/d „Varpelis“. Pranešimą „Ugdymasis be sienų – ugdymasis lauke“ – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilija Vaičiūnienė, Šiaulių l/d „Dainelė“, „Sporto spalvos metų rate“ – mokytoja metodininkė Jolanta Pažarauskienė, plaukimo instruktorė metodininkė Lina Račė, jos atstovavo Šiaulių miesto l-d „Žiogelis”.

Praktinės veiklos metu, kuri vyko lauke, konferencijos dalyviai žaidė linksmąjį futboliuką, krepšinį, įvairius žemaitiškus žaidimus, tyrinėjo aplinką, piešė kūrybinėse dirbtuvėlėse, žaidė smagius lauko žaidimus: lauko šaškėmis, domino, lauko loginius žaidimus.                 Praktinę veiklą lauke organizavo Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas” auklėtojų komanda: auklėtojos metodininkės Liuda Petrošienė, Irena Veselienė, Jūratė Dačkauskienė, vyresniosios auklėtojos Audronė Memgaudienė  ir meninio ugdymo pedagogė Virginija Norkuvienė, auklėtojos Inesa Šemetaitė ir Lina Činčiukienė, auklėtojos ekspertės Liudmila Ligeikienė, Roma Gydrienė bei Mažeikių FK „ Atmosfera”prezidentas Nerijus Gudaitis.

Konferencijos pabaigoje apibendrinant įspūdžius, dalyviai džiaugėsi įgiję naujos patirties ugdymo lauke klausimais, naujų žinių apie metodų įvairovę bei veiklos organizavimą, patobulinę profesinę kompetenciją, atradę naujų pažinčių ir bendraminčių.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės informacija