Rudenėlis prie Ventos

Rugsėjo 26 d. priešmokyklinukai iškeliavo prie Ventos ieškoti rudenėlio. Ne iš karto pavyko jį surasti. Tik artėjant prie upės pamatėme gražiomis spalvomis pasipuošusius klevus, geltonlapius beržus. Eidami keliu pamatėme lėtai upe plaukiančią vienišą gulbę. Vaikai klausė: „O kodėl ji viena?“ Bandė atspėti kodėl. Prie upės piešėme ant smėlio,  sportavome ant sportinių įrengimų.  Ūkininkas, pamatęs einančius pro sodybą vaikus, pavaišino obuoliais. Grįždami suradome sraigę. Parsinešę į grupę stebėjome kaip ji atrodo, kiek turi ragelių, kokios formos jos namelis.  Vakare paleidome ją darželio kiemelyje. Kelionės metu įtvirtinome medžių pavadinimus, kokiomis spalvomis nusidažo klevai, beržai. Prisiminėme  upės pavadinimą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Liudmilos Ligeikienės inf.