Socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimas ikimokykliniame amžiuje

Gruodžio 18 dieną lopšelyje-darželyje ,,Buratinas” vyko mokymai – konsultacijos  mokytojams apie socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimą ikimokykliniame amžiuje. Tai antroji veikla, skirta Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Mokymų tikslas – pakelti mokytojų kompetencijas, lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinį-emocinį intelektą taikant inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo principus.

Lektorė-konsultantė Prasminga vaikystė, VšĮ vadovė, Gintarė Visockė-Vadlūgė pristatė pagrindinius socialinio-emocinio intelekto ugdymo programos ,,Kimothis” aspektus, supažindino kaip organizuoti ugdymo procesą integruojant   ,,Kimothis” programą. Aptarė ugdymo  programos principus, proceso organizavimo aktualijas, supažindino su  „Kimothis“ lėlėmis ir jausmukais. Mokymų metu mokytojai įgijo patirties kaip spręsti problemas  susiduriant su vaikų elgesio ir emociniais sunkumais ugdymo metu, kokios inkliuzinio ugdymo taikymo galimybės ir priemonės.