Steam projektas “Dovana Lietuvai”

2B grupės ugdytiniai ir mokytojos įsijungė į Telšių l/d “Eglutė” organizuojamą Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų bei tėvų Steam projektą “Dovana Lietuvai”. Projekto tikslas – pasitelkiant STEAM veiklas, ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių socialinę partnerystę, puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę kuriant dovaną Lietuvai. Projektas skirtas Vasario 16 ir Kovo 11 dienoms paminėti.

Mažieji ugdėsi tautiškumo ir pilietiškumo jausmus, meilę ir pagarbą savo gimtajam kraštui. Kūrybiškai ir išradingai naudodamiesi įvairiomis priemonėmis, ugdytiniai atliko bandymus, plėtojo gebėjimus STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) ugdymo(si) veiklose.

Projekto dalyviai jungėsi į facebook paskyros grupę „Dovana Lietuvai“. Nuo 2022 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. dalinosi savo veiklų nuotraukomis ar nuotraukų koliažais virtualioje facebook paskyros grupėje. „Dovana Lietuvai“  https://www.facebook.com/groups/4623235424390828.

Informaciją parengė mokytoja Ina Ieva Barkuvienė