STEAM veiklos tyrinėjimai

2F grupės ugdytiniai su mokytojomis eksperimentus išbando lauke, stebi kaip įvairiomis spalvomis nusidažo sniegas. Naudodami pipetes, spalvotą guašą ugdytiniai išbando spalvų gamas, skaičiuoja spalvotus lašelius, tyrinėja kaip susilieja spalvos. Paįvairindamos ugdomosios veiklos aplinką, taikydamos STEAM veiklos tyrinėjimą,  mokytojos skatina ugdytinių susidomėjimą, plečiamas vaikų akiratis.