Susitikimas su PPT švietimo pagalbos specialistais

Kovo 23 dieną 13.00 val. lopšelio-darželio ,,Buratinas” mokytojos ir švietimo pagalbos specialistai susitinka su Mažeikių  pedagoginės psichologinės tarnybos  atstovais, tikslu–patobulinti Vaiko gerovės komisijos veiklos funkcijas.