Sveiki sugrįžę giesmininkai…

Už lango pavasaris. Ir nors pavasario saulė dar lepina retai, bet paukščiai, išskridę į kitus kraštus, grįžta namo, į Lietuvą. Jie grįžta perėti jauniklių, Ir atsitinka tai , kad po žiemos jie neberanda tinkamo inkilo perėjimui.

Pagelbėti paukščiams nutarė 10 grupės priešmokyklinukai. Jie kartu su darželio staliumi Jonu įkėlė į liepą Lukos senelio pagamintą inkilą.

10 priešmokyklinės grupės informacija