Ugdymo veiklos kokybės  gerinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – II modulis

Spalio 21 dieną vyko  ilgalaikė kvalifikacinė programos „Ugdymo veiklos kokybės  gerinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“ II – modulio Saugios mokymosi aplinkos kūrimas, įgūdžių, padedančių pasiekti dermės mokykloje ir gyvenime, formavimas, taikant  programą ,,Laikas kartu” pristatymas.

Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Tamušauskienė supažindino mokymų dalyvius su programos Laikas kartu teoriniu pagrindimu.

Tirkšlių darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rima Kripienė pristatė programos ,,Laikas kartu“ programos komponentus ir modulius.

Mažeikių lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inesa Jonauskienė skaitė pranešimą „Pozityvių santykių kūrėjas, įgyvendinant programą Laikas kartu, o  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Veselienė pasisakė apie „Šeimos ir mokyklos partnerystę įgyvendinant programą Laikas kartu“.

Savarankiškas darbas