Vaikų konferencija

Mažeikių lopšelyje – darželyje  ,,Bitutė“ vyko Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų konferenciją ,,Lietuva mano akimis“. Konferencijos organizatorės: lopšelio – darželio „Bitutė“ auklėtoja Kristina Janušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Kavaliauskienė.

Konferencijos tikslas – paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, taip pat įsijungti į organizuojamų renginių, skirtų atkurtos modernios Lietuvos pirmajam šimtmečiui paminėti,  skatinant vaikų tautiškumą, pilietinę savivoką bei savo krašto pažinimą.

Mažeikių lopšelį – darželį ,,Buratinas“ atstovavo 10 priešmokyklinės grupės ugdytinis Domantas Nagys, jo mama Donata Nagienė ir auklėtoja Audronė Memgaudienė. Pranešėjai pasirinko temą ,,Žemaitėškė žuode paukšteles mums čiolb”. Konferencijos klausytojus nudžiugino ir pralinksmino Domanto pasakojimas. Pranešime atsispindėjo žemaičių kalbos gražumas, vaizdingumas, savitumas. – ,,Neišdžius opės, nenugrius kalna, vo žemaičiu kalba gal išnyktė, tad saugokiam anon i rukoukiamuos  ku dažniau žemaitiška, – šiais žodžiais savo pranešimą užbaigė auklėtoja Audronė Memgaudienė.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.