Veiklų projektas „Steam‘ukas žiemą“

Mes mėgstame eksperimentus ir atradimus! Dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, pedagogų STEAM veiklų projekte „Steam‘ukas žiemą“ . Projektą organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės. Projektas skirtas STEAM veiklų integravimui į ugdymo procesą ir gerosios patirties sklaidai, kurio tikslas – parengti sėkmingos patirties pavyzdžių praktinį-metodinį PDF leidinį „Steam‘ukas žiemą“. Visos veiklos buvo vykdomos iki 2022-01-21.

Smagus eksperimentas „Vaivorykštinės snaigės“ skatino mažųjų smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą bei lavino kantrybę ir dėmesį. Ugdytiniai dažė vandeniniais dažais ir stebėjo, kaip dažai ima skirstytis, lietis, judėti ant išdžiūvusios druskos linijų. Vaikai džiaugėsi savo ir draugų įvairiausių spalvų snaigėmis: – „Vaivorykštinės snaigės”- kalbėjo vaikai. Ypatingai daug džiaugsmo vaikai patyrė parsinešę sniego į grupę.

Eksperimentas „Sniego seniai Besmegeniai grupėje“. Ugdytiniai stebėjo, tyrinėjo sniegą, lipdė besmegenius ir bandė atspėti, kas nutiks besmegeniui užpylus šiltą, šaltą vandenį ir palikus grupėje iki vakaro. Mažieji suprato, kad būtina mautis pirštine einant į lauką, apsisukti šaliką. Vaikai lygino, kuris senis Besmegenis tirpsta greičiausiai, o kuris lėčiausiai. Atrando, kad sniegas ištirpsta ir lieka vanduo. Sniegą galima lipdyti, o iš vandens ne. Projektas buvo įdomus savo turiniu, nes vaikai noriai eksperimentuoja, išbando naujus dalykus ir labai džiaugiasi gautais rezultatais. Ugdytiniai aktyviai dalyvavo atlikdami užduotis, su nekantrumu laukė savo eilės, vis atbėgdami stebėjo, kaip sekasi draugams.

Informaciją parengė mokytojos: Ina Ieva Barkuvienė ir Sandra Grigaliūnienė, mokytojų asistentė Daiva Būtienė.