Velykų belaukiant

Kartu su pavasariu, su grįžusiais paukšteliais ateina vaikų laukiamos Velykos. Kaip jas švęsdavo anksčiau, o kokios tradicijos išliko iki šių dienų papasakojo į svečius atėjusi Velykų bobutė (4 gr. auklėtoja Birutė Vilkienė). Jos krepšelyje puikavosi  margučiai įvairių spalvų, raštų. 3-4 gr. vaikai deklamavo eilėraštukus, žaidė žaidimus, džiaugėsi margučiais nešdami juos delniukuose. Kiškis (auklėtoja Nijolė Sirutienė) suorganizavo linksmas varžybas. Daug smagaus juoko buvo šokinėjant ant šuokliųjų kamuolių.

Vyresniųjų grupių vaikai  Velykų bobutę  sveikino sekančią dieną. Visus džiugino 9 grupės vaikų eilėraščiai skirti pavasariui, 7 gr. ugdytiniai iš skarelių  „ kūrė“ gėlių žiedus, 0  8 gr. vaikai pasakojo apie kiaušinių dažymą ir marginimą. Salėje suskambo parskridusių paukštelių balsai, vaikai mėgdžiojo vyturėlį, strazdą, griežlę, gandrą, varnėną. Visi susikaupę minė mįsles , žaidė linksmus liaudies žaidimus  „Graži mūsų šeimynėlė“, „Kiškelis nabagėlis” , „Genys, genys šarkų“, „Rid, rid, rid margi margučiai“.

Velykų bobutė palinkėjo vaikams augti sveikais, liksmais, pavaišino šokoladiniais margučiais.

Meninio ugdymo pedagogės Virginijos Norkuvienės Inf.