Olimpinio ugdymo programa

 

Olimpinio ugdymo programa „Vaikų darželis – olimpinio kelio pradžia“ skiriama kiekvienam darželio vaikui, tėvui, pedagogui visam gyvenimui. Tai ne tik varžyboms ir pergalėms, bet draugiškam rungtyniavimui, bendravimo, žmogaus asmenybės, sveikos gyvensenos tobulinimui, gyvenimo kokybės gerinimui, kūno valios ir dvasios vertybių  ugdymui. Didelis dėmesys skiriamas kūno lavinimui, mokėjimui bendrauti, sąžiningumui, mokėjimui džiaugtis ne tik savo, bet ir kitų pergalėmis, mokėjimui laimėti ir pralaimėti, draugiškumui, pagalbai kitam.

Įgyvendindami Olimpinio ugdymo programą padėsime pedagogams, ugdytiniams ir jų tėvams suvokti aktyvaus judėjimo svarbą sveikatai, sužinoti įvairius fizinės veiklos būdus, suprasti, kad dvasinės ir fizinės sveikatos pagrindas – fizinis aktyvumas, žaidimų džiaugsmas, o kilnus elgesys – tai garbinga, graži sportinė kova, teikianti pasitenkinimą visiems.

Olimpinio ugdymo veiklos planas 2022-2023 m.m.

 

 

 

 

 

 

Pridėtos rinkmenos