NAUJIENOS

Inovacijos vaikų darželyje

 
 
 
ėNacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) kvietė dalyvauti mokymų programoje „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo lėšų.
Rugpjūčio 19 dieną, jau penktą mokymų dieną organizavo Mažeikių lopšelio-darželio ,, Buratinas” direktorė Laima Norvaišienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Dačkauskienė. Mokymų tema: Trečias modulis. Inžinerinių gebėjimų ugdymas (atsinaujinantys energijos šaltiniai) ir Aštuntas modulis. Sėkmių ir iššūkių praktiškai įgyvendinant priemonių Rinkinio inovatyvus priemonės ir veiklos refleksija.
Mokymuose dalyvavo lopšelių-darželių ,, Saulutė”, ,, Bitutė”, ,, Eglutė” ir ,,Buratinas” atstovai.
Skaityti daugiau

Nacionalinės švietimo agentūros projekto diskusija

Rugpjūčio 18 dieną vyksta Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) diskusija: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos išbandymo rezultatų aptarimas“. Diskusijoje dalyvauja Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė. Ji dalinosi mintimis apie jaunų specialistų pedagoginę veiklą, psichologinę pagalbą jiems, kokybiško studentų rengimo stoką.

Skaityti daugiau