NAUJIENOS

Edukacinė išvyka

Spalio 27 dieną Mažeikių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui dalyvavo edukacinėje išvykoje „Sistemingas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos plėtojimas bei kryptys:  Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė” geroji patirtis”.

Skaityti daugiau

Jubiliejinis sertifikatas

Rugsėjo 30 dieną Mažeikių  miesto  muziejuje vyko Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonija. Gamtamokslinių mokyklų programoje dalyvauja 15 Mažeikių rajono švietimo įstaigų. Lopšelis-darželis „Buratinas” aplinkosauginę veiklą vykdo jau eilę metų. Už pasiekimus  darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą šiandien Gamtosauginių mokyklų kordinatorius Renalda Rimavičius įteikė  įstaigai 10 -tą jubiliejinį Tarptautinį Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą ir Žaliąją vėliavą. Sertifikatas galioja iki 2023 birželio 15d.

Skaityti daugiau

Ekologiškas maitinimas

Nauji mokslo metai  lopšelyje-darželyje „Buratinas“ prasidėjo nauju projektu. Vasaros pradžioje Mokykla teikė paraišką gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, priėmė sprendimą skirti paramą.

Skaityti daugiau

Konkursas „Mano mėgstamiausias užkandis”

Visus šiuos metus mūsų grupės bendruomenė dalyvauja Nacionaliniame projekte “Sveikatiada 2022”. Tai projektas –  socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų, ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai, vaikams patraukliomis priemonėmis ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Sveikai gyventi gali būti smagu!

Skaityti daugiau

Veiklų projektas „Steam‘ukas žiemą“

Mes mėgstame eksperimentus ir atradimus! Dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, pedagogų STEAM veiklų projekte „Steam‘ukas žiemą“ . Projektą organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės. Projektas skirtas STEAM veiklų integravimui į ugdymo procesą ir gerosios patirties sklaidai, kurio tikslas – parengti sėkmingos patirties pavyzdžių praktinį-metodinį PDF leidinį „Steam‘ukas žiemą“. Visos veiklos buvo vykdomos iki 2022-01-21.

Skaityti daugiau