NAUJIENOS

Socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimas ikimokykliniame amžiuje

Gruodžio 18 dieną lopšelyje – darželyje ,,Buratinas” vyko mokymai – konsultacijos  mokytojams apie socialinio-emocinio ugdymo programos ,,Kimothis” įgyvendinimą ikimokykliniame amžiuje. Tai antroji veikla, skirta Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas pagal priešmokyklinės ugdymo metodikos diegimą ,,Laikas kartu”

Gruodžio 4-5 dienomis startavo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“. Tai pirmoji veikla, Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau

Pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „europos sajungos fondu“    Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ 2019 m. lapkričio 28 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau