Planavimo dokumentai

 

2019-2021 metų Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” strateginis planas

 Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2018-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

 Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2019-ųjų metų veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2019-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2020-ųjų metų veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” direktorės Laimos Norvaišienės veiklos ataskaita ir einamųjų metų veiklos užduotys