Valdymas

Struktūra

(Informacija ruošiama)

Vadovai

Lopšelio – darželio ,,Buratinas‘‘ direktorė
LAIMA NORVAIŠIENĖ
(II vadybinė kavlifikacinė kategorija)
El.p. direktore@buratinas.lt

Darbo laikas:
Pirmadienis-penktadienis: 8 :30 – 17:00 val.
Pietų pertrauka 12:00-12:30 val.
Gimė 1970-09-17 Mažeikiuose;
1988 m. baigė Mažeikių 5–ąją vidurinę mokyklą;
1990 m. baigė Panevėžio J.Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo ikimokyklinių įstaigų
auklėtojo specialybę;
2004 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, suteiktas psichologijos bakalauro
kvalifikacinis laipsnis;
2010 m. baigė Šiaulių universitetą, suteiktas vadybos (specializacija – švietimo vadyba) ir verslo
administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;
2013 m. baigė Klaipėdos universitetą, suteiktas pedagoginės psichologijos magistro kvalifikacinis
laipsnis;
1991-1992 m. – Mažeikių lopšelis – darželis „Obuoliukas“ auklėtoja;
1993-1993 m. – Mažeikių 7- oji vidurinė mokykla mokytoja;
1995-2008 m. – Mažeikių lopšelis – darželis „Saulutė“, auklėtoja;
2003-2005 m. – VĮ „Ištiesk ranką vaikams“ psichologe;
2005-2008 m. – Mažeikių Pedagoginė psichologinė tarnyba, psichologe;
Nuo 2008 m. iki dabar – Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktore.

Nuo 2018-09-11 m. Mažeikių lopšelio – darželio ,,Buratinas” direktorė
Sutuoktinis Ričardas, sūnus Edvinas, duktė Rimantė.

 

 

Lopšelio – darželio ,,Buratinas‘‘ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
GENĖ TAMUŠAUSKIENĖ

II – vadybos kvalifikacinė kategorija

el. paštas: pavaduotoja@buratinas.lt

Darbo laikas:
Pirmadienis – penktadienis: 8:00 – 17:00 val.
Pietų pertrauka 12:00-13:00 val.

 

Gimusi 1957 m. rugpjūčio 2 d., Plungės raj. Tverų miestelyje.

Išsilavinimas – aukštasis

1979 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos kvalifikaciją.

Darbo patirtis

Pedagoginio darbo patirtis – 39 m.

1979 – 1980 m. dirbo Radviliškio lopšelio – darželio ,,Žvaigždutė‘‘ auklėtojos pareigose;

1980 – 1986 m. dirbo lopšelyje – darželyje „Buratinas” auklėtojos pareigose;

1986 – 1996 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas” pirmų klasių mokytoja;

1996 – 2000 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas” auklėtojos pareigose;

2000 – 2015 m. – lopšelyje – darželyje „Buratinas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

1997 m. suteikta III – vadybos kvalifikacinė kategorija;

2007 m. suteikta II- vadybos kvalifikacinė kategorija;

2018 m. nuo gegužės 4d.iki 2018 rugsėjo 10d. laikinai einanti direktoriaus pareigas;

2018 m. nuo rugsėjo 11d.  lopšelyje – darželyje „Buratinas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Įstaigos taryba

(Informacija ruošiama)

Pedagogų taryba

Vardas, pavardė

Kokią mokslo įstaigą baigė, kada

Kvalifikacinė kategorija

 Laima Norvaišienė – direktorė ŠU SM-2014 m.

ŠU švietimo vadyba 2014 m.

 II vadybinė kategorija,
Genė Tamušauskienė – pavaduotoja ugdymui ŠPI 1979 m. II vadybinė kategorija,
Virginija Norkuvienė ŠPI 1977 m. vyresnysis mokytojas
Roma Gydrienė, F. ŠPI 1976 m. mokytoja  ekspertė
Liudmila Ligeikienė ŠPI 1990 m.                            Šiaulių Universitetas – 2010 m. mokytoja ekspertė
Birutė Jurdonienė ŠPI 1988 m. mokytoja metodininkė
Lina Ziemelienė ŠPI 1991 m vyresnioji mokytoja
Irena Veselienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1992 m. mokytoja  metodininkė
Jūratė Gintalienė ŠPI 1990 m. mokytoja metodininkė
 Sandra Grigaliūnienė  Klaipėdos aukštesnioji mokykla 1992 m.  mokytoja metodininkė
Liuda Petrošienė Klaipėdos pedagoginė m-la 1975 m. mokytoja  metodininkė
Jolita Miltenienė ŠPI 1988 m. vyresnioji mokytoja
 Ina Ieva Barkuvienė  Šiaulių Universitetas, 2010 m.   mokytoja metodininkė
Indra Danielienė  Šiaulių Universitetas, 2007 m.  logopedė metodininkė
Brigita Bagočienė ŠPI (studijuoja)  
Vanda Jonkuvienė Vilniaus ped. m-la 1976 m. mokytoja  metodininkė
Birutė Budrevičienė Šiaulių med. m-la 1974 m. vyresnioji mokytoja
Gienovaitė Virketienė Kapsuko O. Sukackienės ped. m-la 1983m. vyresnioji mokytoja
 Lina Činčiukienė  Klaipėdos valstybinė kolegija (studijuoja)  
     
Birutė Vilkienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1978 m.  vyresnioji mokytoja
Danguolė Vasiliauskienė Klaipėdos kolegijos socialinių mokslų studijos

Šiaulių universitetas 2018 m.

mokytoja
Jūratė Dačkauskienė Klaipėdos aukštesnioji  m-la      1996 m. mokytoja  metodininkė
Vilija Pocevičienė Marijampolės aukštesn. m-la 1991 m. vyresnioji mokytoja
Laura Skiparienė Šiaulių Universitetas, 2010 m. vyresnysis specialusis pedagagogas, logopedas
Daiva Mačiulienė Marijampolės aukštesnioji
pedagogikos mokykla, 1994m.
mokytoja metodininkė
Inesa Jonauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014 m. Mokytoja

Metodinė darbo grupė

Vaikų taryba

(Informacija ruošiama)