Šį mėnesį planuojame

 

2021

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
SPALIO  MĖNESIO RENGINIAI, ĮVYKIAI 
 2021–10–07 10:00 Konferencija – PLAYMAKERS projektas – naujas būdas mergaitėms pažinti futbolą. L. Činčiukienė,
R. Gydrienė
2021–10–01,08 9:30 MAŽOJI MYLIA – 2021 R.Gydrienė,
Gr. mokytojos
2021–10–11 10:00 „Padėk mažosioms pėdutėms“ VGK
2021–10–19 10:00 ,,Moliūgų fiesta“ VGK
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
2021–10–11  8:00 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).

Projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje” ikimokyklinio ugdymo pedagogų, pavaduotojų ugdymui, direktorių mokymai.

7 modulis. Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje

L. Norvaišienė,

J.Dačkauskienė

G. Tamušauskienė,

G. Žubikienė

2021–10–21 9:00 Ilgalaikės kvalifikacijos programos pristatymas ,,Ugdymo veiklos kokybės gerinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse” II modulis – Saugios mokymosi aplinkos kūrimas, įgūdžių, padedančių pasiekti dermės mokykloje ir gyvenime, formavimas, taikant  programą ,,Laikas kartu”. G.Tamušauskienė
R. Kripienė – Tirkšlių d. „Giliukas“
I. Jonauskienė
I.  Veselienė
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI
 2021–10–05 13:00 Mokytojų metodinis pasitarimas:

  • „Mokytojo dienos paminėjimas“
 L. Norvaišienė,
G. Tamušauskienė
2021–10–07 17:00 2 D grupės tėvų susirinkimas L. Petrošienė,
K. Urbonienė,
R. Gydrienė
2021–10–13 13:00 Mokytojų metodinis pasitarimas:

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas, analizė, pasiekimų fiksavimas, dokumentavimas
  •  
L. Norvaišienė
G. Tamušauskienė, ikimokyk. grupių mokytojos
 
2021–10–20 13:00
  • Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas, analizė, pasiekimų fiksavimas, dokumentavimas
L. Norvaišienė
G. Tamušauskienė,priešmok. grupių mokytojos
2021–10–20 10:00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas

  •        Dėl  ikimokyklinio ugdymo situacijos ir perspektyvų 2021-2022 mokslo metais
  •       Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo.
L. Norvaišienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.