Šį mėnesį planuojame

 

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
RENGINIAI 
04-03 d.   Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų akcija: „Penktadienis kitaip“,  organizatoriai Kauno Šančių lopšelio-darželio bendruomenė I.Barkuvienė, S.Grigaliūnienė
04-10 d.   Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų, tėvų projektas  „Velykinis Personažas“ D.Vasiliauskienė
04-10 d.   Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų virtualios fotografijų paroda ,,Pavasario grožis“, Gražiausias žodis – MAMA“. D.Vasiliauskienė
04-08, 24 d.    Kūrybinių darbų paroda ,,Vaivorykštė lange” skirtai išreikšti padėką kovojantiems su koronavirusu Lietuvos žmonėms, organizatorius Kauno lopšelis- darželis ,,Kūlverstukas”. J.Dačkauskienė
04-20 d.    Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinis projektas ,,Dainuoju su mama“ , organizatorius Šiaulių lopšelis- darželis ,,Rugiagėlė“  J.Dačkauskienė
05-01d.   Respublikinė virtuali nuotraukų paroda „Gražiausias žodis – Mama“, skirta Motinos dienai paminėti. J.Dačkauskienė
05-01 d.   Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje erdvėje projektas ,,Mamyte, tu mieliausia“ J.Dačkauskienė
05-01-30 d.   Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų paroda ,,Tai vabzdžių gražumas, tai vabzdžių margumas“  J.Dačkauskienė
05-11 d.   eTwining projektas ,,Aš – gamtos draugas”. J. Dačkauskienė
05-9 d.   eTwining projektas ,,Vabaliukų pasaulis“. J.Dačkauskienė
05-20 d. 10.00  Rajoninis ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas skirtas vaikų socialinių- emocinių kompetencijų ugdymui: ,,Mano laimė yra…“ Projekto pristatymas. B.Bagočienė,
J.Dačkauskienė
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
04-15,17, 22, 24 d.  16:00-19:00 ATVIRA PROGRAMA DRAMBLYS ,,Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas” lektorė Irma Liubertienė (bendruomenė)
04-02 d.   Psichologų sąjungos organizuota nuotolinė diskusija švietimo įstaigose dirbantiems psichologams.Diskusiją vedė: Žydrė Arlauskaitė, psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos valdybos narė ir Valija Šap, psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė. M.Liaučiūtė
04-06 d.   Aušros Kurienės paskaita  „Probleminis vaikų elgesys – kaip elgtis?“ M.Liaučiūtė,
L.Činčiukienę,
J.Dačkauskienė,
L.Ligeikienė,
D.Vasiliauskienė,
G.Virketienė,
I.Veselienė
04-09 d.   Psichologų sąj. organizuoti mokymai “Savižudybės grėsmėje esantys bei save žalojantys vaikai ir paaugliai: psichologinė pagalba nuotoliniu būdu”. Mokymus vedė  psichologė Valijos Šap. M.Liaučiūtė
04-21 d.   Nuotolinių mokymų programa „Nemokami bandomieji e-mokymai“  J.Dačkauskienė
04-10 d.   psichologo Evaldo Karmazos paskaita “Motyvacija veikti, mokytis ir siekti” M.Liaučiūtė,
D.Vasiliauskienė,
J.Gintalienė
04-14, 21 d.   Nuotolinis seminaras,, Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: strategijos, mokymo(si) aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo užduočių rengimas.“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centas  J. Dačkauskienė
04-14 d.   Online diskusija ,,Apie švietimą krizės metu:kaip elgtis?“ Diskusijos dalyviai : prof.habil.dr.Vilija Targamadzė ir Algirdas Zabulionis.  J.Dačkauskienė
04-21 d.    „Stresas, nerimas ir ramybė mokytojo darbe“  Klaipėdos universitetas J.  Dačkauskienė,
G.Tamušauskienė,
L.Ligeikienė
04-28 d.   Nuotolinių video mokymų projektas Pedagogas.lt -Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti. Apie vaikų pyktį. Probleminio vaikų su ASS elgesio valdymas. G. Žubikienė,
D.Vasiliauskienė
04-21 d.    Mažeikių r. psichologų metodinis susirinkimas nuotoliniu būdu. M.Liaučiūtė
04-25 d.   ,,Kaip atsigauti po traumuojančių išgyvenimų, netekčių”- psichologė Vaiva Klimaitės Klimaitė M.Liaučiūtė
04-29 d.   ,,Psichologų sąjungos organizuojami nuotoliniai mokymai ,,Tėvų konsultavimo praktiniai aspektai” psichologė, psichotarapiautė Žydrė Arlauskaitė M.Liaučiūtė
04-29 d.   Andriaus Ato ,,Kas yra normali paauglystė ir kaip reaguoti tėvams” M.Liaučiūtė
05-06d.   Nuotoliniai mokymai priešmokyklinio ugdymo pedagogams ,,Emocinių žinių taikymas sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui” L.Ligeikienė, I.Barkuvienė
05-07 d.   Paskaita ,,Emocijos, jausmai ir aš: kaip išmokti valdyti kylančias emocijas ir jausmus?‘‘ G.Žubikienė
05-12 d.   Seminaras EMOCIJŲ SODAI: kaip skleidžiasi vaikų emocijos?  G. Žubikienė
05-04 d.   Seminaras ,,Medijų edukacija mokyklose:naujos saviraiškos ir bendravimo formos” L. Ligeikienė
05-05 d.   Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai. Pristatymų rengimas. L.Ligeikienė
05-05 d.   Mokymosi mokykla. Nuotolinis darželis. Mokytojų grupė
05-05 d.   Seminaras. Stresas ir jo valdymas. L.Ligeikienė
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
04-03, 10, 17, 24, 30 d. 10:00 Mokytojų pasitarimai – Nuotolinio darbo organizavimas, ugdymo(si) savaitės apžvalga L. Norvaišienė, G.Tamušauskienė
04-16 d. 13:00 Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų video-konferencija nuotolinio ugdymo aktualijoms aptarti L. Norvaišienė
04-02, 09, 16 d. 15:00 Respublikos švietimo įstaigų vadovų video-konferencija su ŠMSM, SM atstovais L. Norvaišienė
04-23 d. 9:45 Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų video-konferencija: mokesčio už darželį tvarkos projekto svarstymas L. Norvaišienė
04-24 d. 13:00 Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų video-konferencija su ŠMSM, SM atstovais L. Norvaišienė
04-30 d. 11:00 Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos posėdis atvejo analizė (video-konferencija) L. Norvaišienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.