Šį mėnesį planuojame

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
   MĖNESIŲ RENGINIAI, ĮVYKIAI 
       
       
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
       
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI