Šį mėnesį planuojame

Gamtosauginės konferencijos „Išsaugokime tai, ką sukūrė gamta“ (

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
KOVO,  BALANDŽIO   MĖNESIŲ RENGINIAI, ĮVYKIAI 
03-09   Rūšiavimo kultūros ugdymas  – informaciniai lankstukai tėvams R. Gydrienė
GMP komanda
03-10 10:00 Rajoninis muzikos festivalis ,,Yra šalis – LIETUVA” E. Juškevičienė
03-20-25 10:00 Žemės diena ,,Smagu pavasario sulaukti”
Inkilų kėlimo akcija įstaigos teritorijoje-
,,Sveiki sugrįžę į gimtinę”
 J. Gintalienė,
A. Flemingienė,
L. Gontaitė
GMP komanda
03-22 10:00 Pasaulinė vandens diena ,,Pasakojimai apie vandens lašelius” I. Veselienė
GMP komanda, 
SS darbo grupė
03-23 10:00 Rūšiavimo kultūros ugdymas – bendra veikla su Mažeikių l-d ,,Žilvitis” priešmokyklinukais. I. Veselienė,
04-03-07 9:30 Šventų Velykų  belaukiant… Kūrybinė grupė,
Grupių mokytojos
04-06 16:00 Mažųjų talentų šou E. Juškevičienė
04-14 9:30 SMM banga ,,Stipri draugystė – gera sveikata” – skirta Sveikatos stiprinimo komandos 30 mečiui paminėti Mažeikių l-d ,,Saulutė”, ,,Linelis” ir ,,Buratinas”
04-21 10:30 Pavasarinė talka ,,Darom 2023″ S. Jasutienė,
V. Šimukauskienė,
V. Jankuvienė
04-19-21   Olimpinių žiedų savaitė S. Griciūtė,
L. Lakačauskienė
       
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
03-01-31   Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų kūrybinis projektas „Kuriame kartu. Poezija eilutėse ir tarp jų“ I. Danielienė
L. Skiparienė
03-07 13:00 Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena „Bendravimas ir bendradarbiavimas minint Europos logopedo dieną“ I. Danielienė
L. Skiparienė
03-09    I modulis-Terapinės pasakos-priemonė ir raktas į vaikų emocinę gerovę. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. I. Barkuvienė,
S. Grigaliūnienė
03.15 10:00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų gerosios patirties renginys „Mažeikių lopšelio-darželio ,,Bitutė“ vidaus ir lauko aplinkos“ G.Tamušausklienė
03-17 10:00 Mokslinė – praktinė konferencija ,,Tyrimais grindžiamos inovatyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktikos”  

G. Tamušauskienė,
G. Žubikienė,
J. Dačkauskienė,
J. Gintalienė,
L.Lakačauskienė,
V. Gabalienė

03-23   Respublikinė metodinė-praktinė konferencija,,Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo metodai ir jų ugdymosi galimybės” V. Pocevičienė
04-20 10:00 Gamtosauginė konferencija ,,Išsaugokime ką sukūrėme” J. Dačkauskienė,
B. Vilkienė
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI
03-01 13:00 Tėvų įtraukimo į ugdomąjį procesą būdai ir metodai. Geroji patirtis. Grupių mokytojos
03-07 17:00 Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 2023-2024 m. m. 2F grupės tėvai, mokytojos
03-08 13:00 Ugdymo(si) strategijos, skatinančios vaiko mokymosi procesą. 2F grupės komanda
03-14 13:00 Veiklos kokybės teminio įsivertinimo analizė.
Mokyklos veiklos tobulinimo plano rengimas.
G. Žubikienė
Veiklos įsivertinimo darbo grupė
03-21 13:00 Veiklos kokybės (teminio) įsivertinimo  ir veiklos kokybės  tobulinimo plano pristatymas. G. Žubikienė,
L. Norvaišienė
03-28 13:10 Vaikų savivertės auginimas. Vaikų problemos sprendimo būdai. Sėkmių – Pasėkmių situacijų             analizė. (A.Kurienės paskaitos išklausymas, diskusija) M. Liaučiūtė