Šį mėnesį planuojame

13

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
 GEGUŽĖS  MĖNESIO RENGINIAI, ĮVYKIAI 
05-06 10.00 Akcija -Švarios rankos Sveikatos stiprinimo komanda
05-06 10.00  Mažeikių raj. ikimokyklinių įstaigų Futbolo festivalis Olimpinis komitetas
05-11 10.00 Spektaklis ,,Pagrandukas” KŪrybinė grupė
05–23 10:00 Išvyka į Miesto Gaisrinę 3A,3B grupių mokytojos
05-20-05-27   Išvyka į Tirkšlių pušyną – susitikimas su animatoriais 3A, 3B mokytojos
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
05-06 10:00 Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gamtosauginė konferencija „Darnoje su gamta“ L. Činčiukienė
J. Dačkauskienė
G. Tamušauskienė
05-11 9:00 Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas ,,Ritmo pojūčio lavinimas ikimokykliniame amžiuje“
 
E. Juškevičienė
05-05-19   Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais? D. Vilkienė
L. Lakačauskienė
05-12   Metodinė diena Mažeikių r. Sedos darželyje “Jurginėlis” A. Rūdienė
05-17   Pasirengimas ikimokyklinio ugdymo turinio atnaujinimui: leidyklos „Šviesa“ papildomi mokomieji leidiniai vaikų skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimams lavinti. G. Tamušauskienė
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI
05-03 13:10 Mokytojų pasitarimas ,,Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“

Šeštas  modulis. Kūrybiniai dialogai skirtinguose kontekstuose.

S. Griciūtė
05-10 13:10 Mokytojų pasitarimas ,,Inovatyvus ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?”
 Septinto modulio – Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje. 
S. Griciūtė
05-17 13:10 Mokytojų pasitarimas ,,Inovatyvus ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?”Septinto modulio – Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje. Kaip paskatinti fizinį aktyvumą? R. Gydrienė
L. Norvaišienė
G.Tamušauskienė
05-24 13:10 Vaikų pasiekimų vertinimo analizė G. Tamušauskienė