Šį mėnesį planuojame

 

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI, ĮVYKIAI 
01-01-31 10.00 Vartojimo kultūra ,,Vienam sena, kitam nauja” J. Dačkauskienė, GMP
01-01-31 10:00 Žiemos šventė ,,Rogių takas” R. Gydrienė, S. Griciūtė, Olimpinio ugdymo darbo grupė
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
01-10 13:30 Seminaras „Atnaujintos
priešmokyklinio ugdymo programos:
formuojamasis vertinimas vaikų
pasiekimams ir pažangai“.
D. Galdikaitė, I.I. Barkuvienė,L. Lakačauskienė, G. Tamušauskienė

 

01-27 8:00 Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės
2023“ mokymai.
Organizatoriai: Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas ir Respublikinė
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros
pedagogų asociacija  (Palanga)
I. Bartkuvienė,

S. Griciūtė

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI
01-11 13:10 Mokytojų pasitarimas – atnaujintos  darbo grupės, veiklos planai, grupių komandos, grafikai. L. Norvaišienė,
G. Tamušauskienė
01-10 9:00 Vaiko gerovės komisijos posėdis VGK
01-11 9:00 Vaiko gerovės komisijos posėdis VGK
01-12 14:00 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimas – Teminio veiklos įsivertinimo proceso aptarimas.( Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė) G.Tamušauskienė,
G. Žubikienė
01-17 13:00 Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese priešmokyklinio ugdymo grupėje. (3B grupės mokytojos ir mokytojos asistentė) L. Norvaišienė,
G. Tamušauskienė
01-18 9:00 Vaiko gerovės komisijos posėdis VGK
01-19 13:00 Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese priešmokyklinio ugdymo grupėje. (3C grupės mokytojos ir mokytojos asistentė) L. Norvaišienė,
G.Tamušauskienė
01-20 13:00 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimas – Teminio veiklos įsivertinimo proceso aptarimas. Anketų analizė, išvados. ( veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė). G. Žubikienė,
G. Tamušauskienė
01-20 8:00 Vaiko gerovės komisijos posėdis VGK
01-23 13:00

 

14:00

Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokyklinio ugdymo grupėje. (2A grupės mokytojos ir mokytojos asistentė)

Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokykinio ugdymo grupėje. (2B grupės mokytojos ir mokytojos asistentė)

L. Norvaišienė,
G.Tamušauskienė
01-24 13:00

 

14:00

Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokyklinio ugdymo grupėje. (2C grupės mokytojos ir mokytojos asistentė)

Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokyklinio ugdymo
grupėje. (2Dgrupės mokytojos ir mokytojos  asistentė).

L. Norvaišienė,
G. Tamušauskienė 
01-30 13:00 Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokyklinio amžiaus grupėje. (2Egrupės mokytojos ir mokytojos asistentė). L. Norvaišienė,
G. Tamušauskienė
01-31 13:00

14:00

Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokyklinio ugdymo grupėje. (1Agrupės mokytojos ir mokytojos asistentė).
Komandinio darbo organizavimas ugdymo procese ikimokyklinio ugdymo grupėje.(1B grupės mokytojos ir mokytojos asistentė).
L. Norvaišienė,
G.Tamušauskienė