Šį mėnesį planuojame

 

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
KOVO MĖNESIO RENGINIAI 
2021-04-06   Saugaus eismo dienai paminėti -,,Aš saugus kai žinau” SS darbo grupė,
Gamtosauginis
komitetas
2021-04-12-16   ,,Žalioji palangė” Gamtosauginis
komitetas
2021-04-01-09 10:00 Krepšinio turnyras priešmokyklinėse grupėse Olimpinis
komitetas
2021-04-22 10:00 Pavasarinė talka ,,Darom 2021″ Sveikatos stiprinimo komanda, Gamtosauginis komitetas
2021-04-19-23 11:00 Olimpinių žiedų savaitė Olimpinis
komitetas
       
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
2021-04-01  13:00 BDT ,,Integruotas vaikų fizinis lavinimas” Bendruomenė
2021-04-02 13:00 BDT ,,Integruotos veiklos fizinio aktyvumo skatinimui” Bendruomenė
2021-04-19 13:00 BDT ,,Virtualus vizitas  į Tenerifėje esantį lietuvišką darželį” Bendruomenė
       
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
2021-04-07 13:00 Darželio tarybos pasitarimas I. Veselienė
2021-04-22 13:00 Mokytojų pasitarimas – Inovacijos darželyje – Gerosios patirties sklaida Darželyje G.Tamušauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.