Šį mėnesį planuojame

 

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
RENGINIAI 
2020-09-16-22   Europos judumo savaitė – ,,Judumas be jokios taršos“ Olimpinis komitetas
2020-09-21-25   LMNŠC ir SMLPC iniciatyvos “Aktyviai, draugiškai, linksmai“ –  „Judėjimo galia“ “ SSG, Olimpinis komitetas
2020-09-25   Akcija „Mažieji turistai 2020“ Olimpinis komitetas
2020-10-09   Kompozicija ,,Moliūgo gimtadienio tortas“

Gimtadienio pramogos žaidimai

Gamtosauginis komitetas
2020-10-05   Akcija „Mažoji mylia 2020“ (kūno kultūros ir sporto dienai paminėti) Olimpinis komitetas
2020-10-01-31   Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“Inicijuoti lapų išvežimo akciją –„Tegul keliauja lapai į mišką…“ Gamtosauginis komitetas, vaikų
taryba
2020-10-25   Akcija „Diena – be popieriaus“ Gamtosauginis komitetas
2020-10-10   Tarptautinė maisto savaitė:„Pasaulinė košės diena šeimoje“

Maisto vartojimo kultūros skatinimas.

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
2020-10-19-26   Akcija ,, Padėk mažosioms pėdutėms’’ Vaikų taryba
2020-11-10-11   Europos sveikos mitybos dienai:
Protmūšiai pedagogams ir vaikams „Ar žinau ką valgau?“
Pyragų diena;
SSG, GMP
Kūrybinė darbo grupė
2020-11-16-27   Vartojimo kultūros ugdymas,,Ar mokame apsisaugoti nuo šiukšlių?“, Linkėjimai, maistas“ (pokalbiai apie saugų apsipirkimą, pakuočių rūšiavimą) SSG, GMP
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
2020-09-11  9:00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinis užsiėmimas – susitikimas su Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidente  L. Norvaišienė
G. Tamušauskienė
2020-09-25 9:00 val. ,,Ilgalaikė programa ,,Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje” L. Petrošienė
2020-09-10 13:00 val. Nuotolinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų pirmininkų metodinis užsiėmimas ,,Veiklos planavimas 2020-2021 m.m.” A.Rūdienė
2020-09-24 11:00 val. Socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas ,,Veiklos planavimas 2020-2021 m.m.” K. Urbonienė
2020-10-01 13:00 val. Ilgalaikė programa ,,Vaikų kūrybiškumo skatinančios strategijos ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje” B. Bagočienė,
D. Vasiliauskienė,
J. Gintalienė
2020-10-14-11-12 10:00 val. Ilgalaikė programa ,,Pažangi vadybinė praktika ir inovacijos darželyje” G. Tamušauskienė,
I. Jonauskienė
2020-10-08 13:15 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis
,,Veiklos planavimas 2020-2021 m.m.”
L. Ligeikienė
2020-10-27 10:00 val. Mokymai bendruomenei ,,Psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimai” L. Norvaišienė
       
       
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
2020-09-08 13:00 val. Mokytojų pasitarimas ,,Darbo grupių veiklos planavimas 2020-2021 m.m.” G. Tamušauskienė
2020-09-15-31 17:00 val. Grupių tėvų susirinkimai L. Norvaišienė,
G.Tamušauskienė
2020-10-13 13:00 val. Mokytojų pasitarimas ,,Vaikų pasiekimų vertinimo analizė vyresnėse ir priešmokyklinėse grupėse” G.Tamušauskienė
2020-10-20      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.