Šį mėnesį planuojame

Gruodžio mėnesį planuojamos veiklos

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
RENGINIAI 
1 -31 d.   Akcija „Globojame sparnuočius” GMP, grupių mokytojos
3 d. 10:00 Išvyka į ,,Vyturio mokyklą” Susitikimas su mokytoja. I. Jonauskienė,           L. Činčiukienė
4 d. 9:00 LAN TEL edukacinių  priemonių pristatymas G. Tamušauskienė
12d. 9:30 Eglutės įžiebimo šventė E. Juškevičienė,        L. Skiparienė
16 d. 9:00

17:00

Kalėdinės šventės  ,, Smagu su Kalėdų seneliu” E. Juškevičienė         G. Tamušauskienė, grupių auklėtojos
18 d. 9:30

10:30

Kalėdinės šventės lopšelio grupėse E. Juškevičienė, grupių auklėtojos
       
       
       
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
5 d. 9:00 Forumas. Įtraukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: sėkmės ir nesėkmės. I. Danielienė               L. Skiparienė
9 d. 13.00 Vaikų turizmo organizavimo mokymai L. Norvaišienė
10d. 10.00 Sporto rėmimo fondo finansuojamų Sporto projektų paraiškų teikimo informacinis seminaras – mokymai L.Norvaišienė           G. Tamušauskienė
9-11 d. 10:00 ,,Olimpinių vertybių programos  mokymų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursai” R.Gydrienė
13 d. 13:00 Makronime STEAM arba ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymas L. Ligeikienė, I.Barkuvienė
       
       
       
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
3 d. 13.00 Mokytojų tarybos posėdis L. Norvaišienė
5 d. 13:00 Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas G. Tamušauskienė
17-31 d. 13.00 Mokytojų tarybos pasitarimas G. Tamušauskienė
18 d. 11:00 Atestacijos komisijos posėdis G.Tamušauskienė