Socialinio-emocinio ugdymo įgyvendinimas

 

Žaislai kimočiai padeda kalbėtis apie jausmus. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą greitai atgauti jėgas, nusiraminti. Kas yra emocinio intelekto programa „Kimočis“?
Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.
 
Kimočiai – žaislai, išreiškiantys jausmus, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Lipšniakojė, Katė ir Balandė Meilė. Kiekvienas kimotis (personažas) „slepia kokį nors jausmą“. „Jausmai“ – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška. Taip pat yra jausmų knygelės. Visi kimočiai turi ypatingas kišenėles, kur galima įdėti norimą jausmų pagalvėlę ir jausmų knygelę.
 
Šie žaislai ir yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti.
 
Būdami kartu, kiekvienas patenkam į kitų asmeninę erdvę – AŠ darau didžiulę įtaką mums. Ką reikia padaryti, kad būtų gera visiems? Kad lengviau būtų dirbti, žaisti, bendrauti geranoriškai, su meile. Kuo labiau ir artimiau bendraujame, tuo daugiau konfliktų, nes, esant arti, labai padidėja EGO ir mes imame pykti, užgauti kito jausmus, kyla nesusipratimų.
 
Ko  tikimasi iš programos „Kimočis“?
 
 Tikimasi, kad ugdytiniai išmoks įvairiose situacijose vartoti teigiamus žodžius ir veiksmus, drąsiai kalbės apie savo jausmus ir savijautą, išklausys bendraamžius, juos atlaidžiau ir geranoriškiau vertins.
 
Taip pat siekta sudominti vaikus ir įtraukti į specialiai kuriamas realias situacijas grupėje, kartu jas analizuoti ir mokytis geranoriškai spręsti žaidžiant su kimočiais. 
 
Socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami  2 m. ir 5 m. amžiaus grupėse.

Kimochis užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 10–15 minučių. 
Kimochis programa skirta: ugdyti emocinį intelektą;
skatinti pozityvų elgesį;
lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
lavinti vaiko charakterį.