Sveikatos ugdymo programa

 

Lopšelis – darželis „Buratinas”  aktyviai dalyvauja  Sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje. 2016 m. parengė  Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis” 2016-2020 m.  Sveikatą stiprinančios programos paskirtis – užtikrinti sveikos gyvensenos visapusiško ugdymo veiksmingumą, formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis  pedagogų, šeimos bei visuomenės  pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis“ 2021-2025 m.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis”  2016-2020 m.

Sveikatą stiprinanti programa ,,Sveikatos šaltinėlis” 2011-2016 m.

Pridėtos rinkmenos