Sveikatos ugdymo programa

 

Lopšelis – darželis „Buratinas”  aktyviai dalyvauja  Sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje. 2011 m. parengė  Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis” 2011-2016 m. Vėliau tęsiant sveikatos stiprinimo veiklą 2016 m. buvo parengta Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis” 2016-2020 m. Sveikatą stiprinančios programos paskirtis – užtikrinti sveikos gyvensenos visapusiško ugdymo veiksmingumą, formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis  pedagogų, šeimos bei visuomenės  pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 2021 buvo atliktas auditas, išsiaiškintos sritys, kurias reikėtų tobulinti ir Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija,  įvertinusi atnaujintą Sveikatos stiprinimo programa 2021-2025 m.m. lopšeliui-darželiui pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statusas  iki 2025 gruodžio 15d.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis“ 2021-2025 m.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis”  2016-2020 m.

Sveikatą stiprinanti programa ,,Sveikatos šaltinėlis” 2011-2016 m.

Pridėtos rinkmenos