Informacija | Sveikatos ugdymas | Olimpinis ugdymas | Gamtosauga | Kiti renginiai | Pasiekimai

,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”

Gyvename XXI a. Visi skuba, bėga, lekia… Vis mažiau laiko lieka pabūti su vaiku. Kviečiame į Projekto veiklas įsijungti vaikus, tėvelius, senelius ir močiutes, visą bendruomenę ir kartu kurti saulėtą oranžinį traukinį.  Lai mūsų oranžinis traukinys rieda per visą Lietuvą !!! ( Skaityti plačiau)

PROJEKTAS ,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ”(spausti čia)

PROJEKTO ,,ORANŽINIS TRAUKINYS ,,BURATINE” RENGINIŲ  PLANAS(spausti čia)


Baigėsi Europos judrumo savaitė

Visą savaitę ( 09-16-09-22) lopšelio – darželio bendruomenė vykdė Europos judrumo savaitės renginių planą. Šių renginių metu siekėme, kad  pedagogai atrastų naujų aktyvios veiklos formų, o ugdytiniai pamėgtų judrius žaidimus lauke. Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą.

Europos judrumo savaitė


Ugdymas(is) lauke

 Sveikatos saugojimas, stiprinimas, saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas, lopšelio – darželio ,,Buratinas” vienas iš veiklos programos 2016-2017 m.m.  prioritetų.

Pedagogai  pagal galimybes, organizuos ugdymo(si) procesą lauke, sieks kontakto su gamta ir natūralia aplinka. Rugsėjo 16d. jau pradėjome vykdyti šį projektą, kurį pavadinome ,,Mūsų vaikystės pieva”. Kviečiame susipažinti su projekto idėja, tikslais bei uždaviniais, o tėvelius  ir visą bendruomenę prisijungti ir aktyviai dalyvauti.

PROJEKTAS ,,MANO VAIKYSTĖS PIEVA”


Europos judrioji savaitė

Rugsėjo 16 dieną l-d ,,Buratinas” bendruomenė pradėjo vykdyti Europos judriosios savaitės renginių planą.  

    2016-09-16 l – d ,,Buratinas”  – judriosios savaitės planas


Seminaras Mažeikių rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

LSU vykdomo tarptautinio projekto „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos  tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ mokymai pedagogams vyko Mažeikiuose.

 2016m. rugsėjo 8d. lopšelyje – darželyje „Buratinas“ vyko seminaras ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo pedagogams „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika“, kurį vedė Lietuvos Sporto Universiteto karjeros ir kompetencijų plėtotės centro dėstytoja Kristina Visagurskienė.

Seminaro teorinėje dalyje pedagogai prisiminė ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių vystymosi dėsningumus, susipažino su jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų motorinių gebėjimų vertinimo aspektais ir vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika.

Praktinėje dalyje rajono pedagogai turėjo galimybę patys atlikti testų užduotis ir pajusti asmeninę jėgą, ištvermę, greitumą, koordinacinius gebėjimus, vikrumą ir kt.

Seminaro dalyviams buvo įteikta LSU išleista metodinė medžiaga „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo vertinimo metodika“ ir metodinė priemonė pedagogams „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinių ypatybių testavimas ir ugdymas“

Romos Gydrienės, kūno kultūros auklėtojos ekspertės inf.

 


Saulėtas Rugsėjo 1-osios rytas

Saulėtas rugsėjo 1-osios rytas sukvietė vaikučius į darželį. Darželio kiemelyje vaikų laukė staigmena. Buratinas ir Malvina ,,žaidimų kambarėlyje” kiekvienam dovanojo po šypsenėlę – lipduką, kvietė pažaisti, pasivažinėti paspirtukais, dviračiu, įteikė sveikinimus bei kvietimus į šventę.

10 – tą valandą į šventę vaikučiai ir auklėtojos atriedėjo traukinukais. Malvina (auklėtoja Daiva Mačiulienė) ir Buratinas (logopedė Indra Danielienė) visus pakvietė į linksmąją diskoteką. Gražios šventės proga vaikučius, tėvelius ir visus darbuotojus pasveikino lopšelio – darželio direktorė Živilė Brazaitienė.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės inf.

 


Graži vasaros pabaiga…

Graži vasaros pabaiga ištiesė Rugsėjui ranką ir pakvietė į Naujuosius mokslo metus.

Sveikiname vaikučius, tėvelius, pedagogus  šios gražios šventės proga ir  linkime:

Tegul  išmintis ir kūryba,
savitarpio supratimas,  pasiaukojimas ir kantrybė

 puošia  visų Jūsų sielas ir 
uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais
 su kolegomis, ugdytiniais ir jų tėveliais.


,,Buratinas” laukia visų…

Lopšelyje – darželyje ,,Buratinas” baigėsi renovacijos darbai: apšiltintas pastato stogas, sienos, rūsio patalpos, piesčiųjų takas išklotas trinkelėmis. Darželis  išgražėjęs ir pasipuošęs baltai, o cokolio spalvos susiliejusios su vejos žaluma. Ant pastato galinės sienos linksmai įsitaisęs ,,Buratinas” laukia sugrįžtančių vaikų. Jis tarsi kviečia ir savus, ir svečius…

Džiaugėmės sulaukę pirmųjų svečių…

Rugpjūčio 29 dieną Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas ir Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Kęstutis Bartkevičius lankėsi Mažeikių lopšelyje – darželyje „Buratinas“. Susitikimo metu svečiai apžiūrėjo kaip atlikti renovacijos darbai, pasidžiaugė atnaujinto darželio estetiniu vaizdu, ugdymosi sąlygomis, darželio teritorija. Direktorė Živilė Brazaitienė padėkojo Aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui ir Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnui Kęstučiui Bartkevičiui už dėmesingumą bei pagalbą vykdant renovacijos darbus.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genės Tamušauskienės inf.

 


Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija Šiauliuose

Gegužės 27 d., įstaigos pedagogės: Liudmila Ligeikienė, Aldona Naujokaitienė, Jūratė Dačkauskienė, Jurgita Karkliuvienė, Irena Veselienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Kurkime drauge vaikystę šiandien“. Pedagogės konferencijoje pristatė stendinius pranešimus: „Knyga – žinių lobynas, išminties skrynia, atminties sergėtoja“, „Kūrybiškumo ugdymas per vaidybą“, „Netradicinių priemonių taikymas ugdant įvairias vaikų kompetencijas“. Konferencijos metu prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė pasakojo apie naujos kartos (z kartos) vaikų ypatumus. Aptarė kokios problemos kyla dirbant su šiais vaikais. Doc. dr. Sergėjus Neifachas supažindino dalyvius su šiuolaikinių vaikų kultūros reiškiniais. Doc. dr. Rytis Vilkonis pristatė naujovės bei pakeitimus vaikų saugaus eismo kompetencijų ugdymo metodikoje ir aplinkoje.

Konferencijos dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su romų gyvenimu. Romų vaikai iš Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro parodė muzikinę programėlę, dalino konferencijos dalyviams knygas, CD diskus romų – lietuvių kalba, pasakojo apie romų holokaustą. Geros dienos – kūrybinės raiškos studijoje konferencijos dalyviai išbandė savo kūrybinius gebėjimus, gamino įvairius darbelius. Konferencijos dalyviai patobulino profesinės žinias, o mūsų įstaigos pedagogės įgijo patirties, kaip ruošti stendinius pranešimus pristatymams.

 Informacija pateikė auklėtoja ekspertė LIUDMILA LIGEIKIENĖ

 


Tarptautinė vaikų gynimo diena

Tarptautinė vaikų gynimo diena – švenčiama birželio 1-ąją. Tačiau „buratiniečiai“ šią dieną minėjo šiandien – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga, kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

Pasikvietę į svečius „Kakę Makę“ – madingiausią vaikų personažą, aptarėme vaikų pareigas: klausyti tėvelių, nes „ausys pabėgs“, prižiūrėti ir tvarkyti savo žaislus, nes atėjęs „Netvarkos nykštukas“ pasiims viską, kas ne vietoje, ir svarbiausia, būti draugiškais, nes tada ateis daug draugų į gimtadienį. Darėme mankštą, kvietėme „Kakės Makės“ draugus piratus kartu švęsti, statėme smėlio pilis, šokome diskotekoje ir pūtėme muilo burbulus vietoj tabako dūmų. Taip paminėjome Pasaulinę dieną be tabako. Šią dieną (gegužės 31-ąją) siekiama pabrėžti tabako keliamą riziką sveikatai ir pasisakoma už veiksmingą politiką, mažinant tabako vartojimo sukeliamą žalą.

Na, o šventė būtų nešventiška, jei joje nebūtų….ledų,  kurie atgaivino karštą beprasidedančios vasaros dieną.

Informaciją parengė „Kakė Makė“ (Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Martyna Nabažaitė)