Informacija | Sveikatos ugdymas | Olimpinis ugdymas | Gamtosauga | Kiti renginiai | Pasiekimai

,,Avangardinės mados šou“

,,Buratiniečiai“ dalyvavo šventėje, konkurse ,,Avangardinės mados šou“. Renginio tikslas – sudominti vaikus aplinkosaugos temomis, skatinti jaunąją kartą pažinti gamtą, ją saugoti, skatinti vaikų užimtumą išreiškiant savo kūrybines idėjas. Lopšelio darželio ,,Buratinas“ atstovai pristatė kepurių, skrybėlaičių kolekciją ,,Naujos istorijos“ – tai modernaus stiliaus, pavasariškų spalvų, netikėtų formų kolekcija. ( mokytoja Jūratė Dačkauskienė) Renginį pagyvino nuotaikingas ,,Smurfiukų“ šokis ( vadovė Edita Aganinienė). Į vertinimo komisiją deleguota mokytoja Liudmila Ligeikienė.

GK pirmininkės Jūratės Dačkauskienės inf.


„Plastikui – NE!“

Mažeikių lopšelio- darželio bendruomenė dalyvavo respublikinėje Pasaulinei Žemės

dienai skirtoje ekologinėje akcijoje „Plastikui – NE!“. Akcijos tikslas – skatinti

respublikos Gamtosauginių mokyklų bendruomenes konkrečiais veiksmais prisidėti

prie ekologinės pusiausvyros palaikymo bei išsaugojimo.

Raginome bendruomenės narius , ugdytinių tėvelius iš įvairių medžiagų, užuolaidų, staltiesių, šalikėlių ir kt. namie nebenaudojamų daiktų pasiūti daugkartinio naudojimo sveriamų produktų maišelius , juos dovanoti draugams, pažįstamiems.

Pasiūtas 51 daugkartinio naudojimo sveriamų produktų maišelis.

Kurkime tvaresnę aplinką ir geresnį Pasaulį mūsų vaikams!

GK pirmininkės Jūratės Dačkauskienės inf.


„Mano žalioji palangė“

  Lopšelio-darželio Gamtosauginis komitetas pakvietė  ugdytinius dalyvauti  projekte  „Mano žalioji palangė“. Darželio vaikai  kartu su savo pedagogais  kūrė, dekoravo  žaliąsias palanges-sodelius,  sodino sėklytes, stebėjo kaip dygsta daigeliai, Juos laistė, prižiūrėjo. Kai kuriuos  sodinukus vaikai atnešė  iš namų. Juos buvo pasodinę su  šeimos nariais.

                 Projekto  tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką bei ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

Įgyvendinant projekto uždavinius, pedagogės supažindino vaikus su augalų sandara,  ekologinių veiksnių įtaka augalų augimui. Supažindino kokią įvairovę augalų galima panaudoti edukacinių erdvių apželdinimui. Ugdė vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą bei gamtojautą.

 Gamtosauginio komiteto narės – Jūratės Gintalienės inf.


Projektas „Mano vardas vandens lašelis“

2-os grupės lopšelinukai, tėveliai ir mokytojos įsitraukėme į trumpalaikį Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą: „Mano vardas vandens lašelis“, kurio organizatoriai Vilniaus l-d „Molinukas“ bendruomenė.

Vasario – kovo mėn. mokytojos, kartu su mažyliais, gvildenome temą apie vandenį, jo svarbą žmonėms, augalams, gyvūnams. Vaikai susipažino su vandens savybėmis, kaip jis keičia savo būseną: lašas, vanduo, sniegas, ledas. Trumpa pasaka „Lašelio kelionė“ ugdytiniams atskleidė vandens kelio ratą gamtoje. Žiūrėdami filmuką „Tekėk upeliuk tekėk“ mažyliai aiškinosi, kad daug lašiukų yra balos, upeliai, o jūroje dar daugiau lašiukų. Įdėmiai vaikai stebėjo ir klausėsi  lietaus lašų kapsėjimo, krioklio ošimo, upelio čiurlenimo įrašų. Kovo 21d. organizavome linksmą, kūrybingą rytmetį su tėveliais „Gurgu gurgu upelis, teka mano laivelis“, kurio tikslas – formuoti gamtos puoselėjimo įgūdžius, padėti vaikams intuityviai pajusti ir įsitikinti, kad vanduo gali būti skirtingų būvių. Vaikai su tėveliais, seneliais, broliais ir seserimis gamino laivelius iš ekologiškų medžiagų(medžio žievės, tošies, lentučių ir kt., vengiant tokių medžiagų – kaip plastikas, plėvelė ir pan.). Šventinio rytmečio dieną, vaikai puošėsi mėlynos spalvos drabužiais ir aksesuarais. Dalyviai, smagiai pasisveikinę su draugais,dainavo, žaidė žaidimus. Mažyliai krykštavo, džiaugėsi, kartu su tėveliais plukdydami laivelius.

Esame labai dėkingi tėveliams už jų sugaištą laiką ir kūrybiškumą. Visi laiveliai skirtingi ir nuostabūs, vis dar puošia mūsų grupę bei laukia šiltų orų, kada galėsime su jais pažaisti lauke.

Informaciją pateikė 2 grupės mokytojos Ina Ieva Barkuvienė ir Jūratė Gintalienė.


Lietuvos mažųjų žaidynės 2019

Balandžio 04 dieną ,,Sodų“ vidurinėje mokykloje įvyko Lietuvos mažųjų žaidynių II etapas. Dalyvavo Mažeikių rajono  ikimokyklinės įstaigos: l-d ,,Buratinas“, l-d ,,Linelis“, l-d ,,Bitutė“, l-d ,,Gintarėlis“, l-d ,,Žilvitis“ ir ,,Delfinas“ komandos. Į III etapą, kuris vyks gegužės 11 dieną, Palangoje pateko l-d ,,Buratinas“, l-d ,,Linelis“ komandos. Sėkmės jiems tolimesniuose startuose!!!

 


,,Ekologinės problemos“

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ GMP komitetas organizavo paskaitą tėvams ir pedagogams. Paskaitos  tema ,, Švari aplinka- sveikas žmogus“. Lektorė Eglė Sakalauskaitė, Telšių regiono atliekų tvarkymo centro visuomenės informavimo specialistė apibūdino esamą situaciją dėl atliekų susikaupimo, jų tvarkymo ir rūšiavimo. Skatino prisijungti prie aplinkosaugos idėjų propagavimo, ugdytis palankų  aplinkai gyvenimo būdą, teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam panaudojimui. Dalyviai pateikė klausimų apie buitinių atliekų rūšiavimą bei žalienos išvežimą. Paskaitos dalyviai buvo apdovanoti daugkartinio apsipirkimo maišeliais bei kt. dovanomis. Ačiū lektorei.

Tema 

Mokomės rūšiuoti


,,Būk matomas“

Kovo 29 d., darželio šokių kolektyvas ,,Buratinas“ dalyvavo dainų, šokių ir muzikos festivalyje  ,,Būk matomas“. Mažieji šokėjai šoko  ,,Smurfiukų“ šokį. Šokių vadovė Edita Aganinienė džiaugiasi savo ugdytinių pasirodymu, dėkoja vaikams ir jų tėveliams.  


Seminaras tėveliams ir darželio darbuotojams

Balandžio 2d. 12.00 valandą kviečiame tėvelius ir darželio darbuotojus į seminarą ,,Ekologinės problemos“. Lektorė-Telšių regiono atliekų tvarkymo centro specialistė Eglė Sakalauskaitė. Prisijunkime  prie Gamtosauginio komiteto bei vaikų iniciatyvos palaikyti švarą ir tvarką.


Sveiki sugrįžę giesmininkai…

Už lango pavasaris. Ir nors pavasario saulė dar lepina retai, bet paukščiai, išskridę į kitus kraštus, grįžta namo, į Lietuvą. Jie grįžta perėti jauniklių, Ir atsitinka tai , kad po žiemos jie neberanda tinkamo inkilo perėjimui.

Pagelbėti paukščiams nutarė 10 grupės priešmokyklinukai. Jie kartu su darželio staliumi Jonu įkėlė į liepą Lukos senelio pagamintą inkilą.

10 priešmokyklinės grupės informacija


Pabudinome Žemę

Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ Žemės dienos paminėjimas tampa tradicija. Šis renginys kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą.

Vaikai iš pat ryto buvo pakviesti į salę pasižiūrėti filmuko apie pavasarį grįžtančius paukščius, vėliau švilpynių pagalba imitavo paukščių balsų skambėjimą, šoko, dainavo, žaidė žaidimus.

Pačių pagamintais paukščiais ir gėlėmis papuošė „Žemelę“. Pasižadėjo saugoti ją, nešiukšlinti.

Mažieji mūsų ugdytiniai – tai  planetos ateitis ir likimas. Kiek įdėsime į savo vaikus, tiek jie galės skleisti gėrį, sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas.

GMP komiteto pirmininkės Jūratės Dačkauskienės inf.