NAUJIENOS

Socialinių-emocinių kompetencijų tyrimas

                                                                      

  Įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2018 gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1044 projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui, projektu siekėme pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių sunkumų.

Skaityti daugiau

LIETUVOJE OFICIALIAI ATŠAUKTAS KARANTINAS

Lietuvos Vyriausybės sprendimu, birželio 17 dieną visoje Lietuvoje atšaukiamas karantinas dėl COVID-19 (koronaviruso) pandemijos. Tačiau išlieka dalis  reikalavimų užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būtinąsias sąlygas. Su vyriausybės sprendimu prašome susipažinti ČIA .

Darželio Administracija tikisi Jūsų supratingumo ir prašo laikytis asmeninės higienos taisyklių (rankų dezinfekcija), čiaudėjimo ir kosėjimo etikos, saugaus atstumo išlaikymo.

Rekomenduojame palydint ir pasiimant vaikus dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Primename, kad draudžiama:

 • vaikščioti po darželio patalpas, išskyrus įėjimą į Jūsų vaiko grupę ir grupės rūbinę;
 • atvesti sloguojantį, kosėjantį, karščiuojantį ar turintį kitų užkrečiamų ligų požymių vaiką.

Prašome pasirūpinti vaiko apranga tinkama ilgam buvimui lauke skirtingomis oro sąlygomis: galvos apdangalu nuo saulės, lietpalčiu, guminiais batais ir. kt. Būtina turėti atsarginių rūbų ir avalynės pasikeitimui sušlapus, išsitepus, pasikeitus oro sąlygoms.

Su pagarba,
Darželio Administracija

Kilus klausimų skambinkite Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” bendruoju telefonu (8 443) 72695

arba rašykite el.paštu info@buratinas.lt

Skaityti daugiau

Dėl darželio darbo laiko vasaros laikotarpius

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės švietimo, sporto ir kultūros skyriaus planuoja, jog birželio ir liepos mėnesiais dirbs visi Mažeikių rajono darželiai, o rugpjūčio mėnesį (iki 27 dienos) liks budinti įstaiga – lopšelis-darželis “Buratinas”.  Atsiradus didesniam poreikiui – dirbs didesnis skaičius darželių.

Pageidaujančius lankyti darželį “Buratinas” rugpjūčio mėnesį iki birželio 15 dienos prašome užpildyti anketas-prašymus.

Atkreipiame dėmesį, jog užpildydami prašymą Jūs prisiimate atsakomybę užtikrinti vaiko lankomumą laikotarpiui, kurį nurodėte prašyme. 

Prašymo forma lopšelio-darželio “Buratinas” vaikams: Pildyti prašymą

Prašymo forma kitų Mažeikių rajono darželių vaikams: Pildyti prašymą

 

Su pagarba,
Darželio Administracija

Kilus klausimų skambinkite Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” bendruoju telefonu (8 443) 72695
arba rašykite el.paštu info@buratinas.lt 
Skaityti daugiau

SVARBI INFORMACIJA GRĮŽTANTIEMS Į DARŽELĮ NUO BIRŽELIO 1 DIENOS

    Gerbiami tėveliai,
atsižvelgiant į 2020 m. gegužės 27 d. Vyriausybė sprendimą pratęsti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki birželio 16 dienos ir siekdami maksimaliai valdyti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) galimą plitimą įstaigoje, informuojame, kad:

 • planuodami pradėti lankyti darželį po birželio 1 dienos, apie tai informuokite grupės mokytoją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną grupės telefonu arba bendruoju telefonu (8 443) 72695, arba el.paštu info@buratinas.lt;
 • negarantuojame, kad Jūsų vaikas grįš į grupę, kurioje jis buvo ugdomas iki karantino ir, kad su Jūsų vaiku dirbs buvusios Jūsų grupės mokytojos;
 • po birželio 1 dienos išlieka visos iki to taikytos koronaviruso kontrolei taikytos priemonės:
  – vaikai pasiimami/palydimi nuo įėjimo durų;
  – draudžiama įeiti į darželio vidaus patalpas, atvedus/pasiimant vaikus būtina dėvėti veido apsaugos priemones;
  į darželį nepriimami sloguojantys, kostintys, turintys bėrimų ar kitų užkrečiamų ligų požymių vaikai;
 • didžiąją dienos dalį vaikai praleidžia lauke, todėl būtina pasirūpinti apranga, tinkančią įvairioms oro sąlygoms;
 • darželis dirba 10,5 val. (nuo 7:30 iki 18:00), todėl ankstyvas vaikų priėmimas ir vėlyvas išleidimas (budinčios grupės) nebus organizuojamas.

Primename, kad nuo balandžio 1 dienos įsigaliojo nauja mokesčio už darželį tvarka, su kuria prašome susipažinti ČIA

Su pagarba,
Darželio Administracija

Kilus klausimų skambinkite Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” bendruoju telefonu (8 443) 72695
arba rašykite el.paštu info@buratinas.lt 
Skaityti daugiau

Sėkmės istorija Žingsniai 2020

  Balandžio mėnesį Europos socialinio fondo agentūra paskelbė ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkursą ŽINGSNIAI 2020! Jame galėjo  dalyvauti visi 2014–2020 m. laikotarpio ESF lėšomis finansuoti projektai. Dalyvauti konkurse buvo pakviesta ir mūsų įstaiga.
  Įgyvendindami  ESF projektą, suvokėme, kad sunkumai, su kurias susiduria vaikai dėl emocinių įtampų, socialinių faktorių įtakos dažnai konstatuojami kaip „sunkūs vaikai“ jau nebus  reguliuojami draudimais, apribojimais. Atradome daug   gerų būdų, kurie padeda nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas. Keisti požiūrį į save, į vaiką, į ugdymą ir pasidžiaugti, gera savijauta, jausmais, emocijomis, elgesiu, nuoširdžiu bendravimu.
 Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas” pateikė savo sėkmės istoriją.

Skaityti daugiau

Kaip vyks vaikų priėmimas nuo gegužės 18 dienos

 Mieli Tėveliai, 
prašome atidžiai susipažinti su darbo organizavimo karantino metu Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” tvarkos aprašu,  patvirtintu 2020 m. gegužės 14 dienos darželio “Buratinas” direktorės įsakymu Nr. V1-17.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:

 • Norint pradėti lankyti darželį nuo gegužės 18 dienos pažymų iš darbovietės dėl nuotolinio darbo nebereikia.
 • Siekiant maksimaliai užtikrinti vaikų ir darbuotojų sveikatą, darželio laikas koreguojamas: vaikai priimami nuo 7:30 val. iki 18:00 val.
 • Patekimas į darželio patalpas ne darželio darbuotojams  apribojamas. Atvedę vaikus ar atėję juos pasiimti, ant įėjimo durų nurodytu telefonu išsikviesite grupės darbuotoją, kuris pasitiks ar palydės Jūsų vaiką. 
 • Pirmą dieną atvedus vaiką į darželį, Jūsų bus prašoma pasirašyti sutikimo deklaraciją, jog esate susipažinę su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 ir prisiimate asmeninę atsakomybę už 1.1. ir 1.2. punktų laikymąsi.
 • Nepamirškite, kad į darželį vaikai grįžta po ilgos pertraukos, todėl ne vienam gali tekti iš naujo išgyventi adaptacijos laikotarpį. Susipažinkite su darželio psichologės Monikos LIAUČIŪTĖS parengtomis rekomendacijomis, kurios palengvins adaptacijos etapą: rekomendacijos grįžtantiems į darželį

Laukiame Jūsų sugrįžtant.

 

Su pagarba,
Darželio Administracija

Kilus klausimų skambinkite Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” bendruoju telefonu (8 443) 72695
arba rašykite el.paštu info@buratinas.lt 
Skaityti daugiau
1 2 3 41