Apie mus

Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ – demokratiška, siekianti glaudžios bendruomenės narių partnerystės įstaiga, sudaranti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui savo asmeniniu tobulėjimu prisidėti prie kryptingų įstaigos pokyčių ir kokybinės pažangos kūrimo, skatinanti individualią atsakomybę už įstaigoje vykstančių procesų sėkmę.

MISIJA

Kurti ir plėtoti efektyvią įstaigos veiklą, kaip demokratinės visuomenės raidos pagrindą, užtikrinančią vietos bendruomenės poreikių tenkinimą ir subalansuotą plėtrą bei sudarančią sąlygas sėkmingam visuminiam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymuisi, individualiai fizinei ir psichinei asmenybės raidai.

FILOSOFIJA

Suaugusieji –  mažųjų veidrodis. Jei mokytojai, tėvai ir kiti ugdymui svarbūs mokės elgtis sąžiningai, teisingai, jaus empatiją, gerumą, dėkingumą, tai ir juos supantiems vaikams šios savybės nebus svetimos.

Himnas

Prie kalvos gelsvam namely
Sklinda juokas ir dainelės.
Čia gyvena daug vaikų
Buratinas jis vardu.

Priedainis:
Buratino mes vaikai,
Sugyvename gerai.
Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.

Jei namus šiuos aplankysi-
Duos medučio palaižyti,
Arbatėlės paragausi,
Sveikas į namus keliausi.

Priedainis:
Buratino mes vaikai,
Sugyvename gerai.
Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.

Augam stiprūs ir laimingi,
Sveikuoliukai ištvermingi.
Dirbt darbelių mes netingim,
Būti norime naudingi.

Priedainis:
Buratino mes vaikai,
Sugyvename gerai.
Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.

Istorija

 • 1979 metais  Mažeikių naftos perdirbimo gamykla pastatė pirmąjį  lopšelį-darželį gamyklos darbuotojų vaikams, jį pavadino „Buratinas“;
 •  Nuo įsikūrimo dienos lopšeliui – darželiui vadovauja direktorė Živilė Brazaitienė;
 • 1980-04-01 atidarytos pirmosios vaikų grupės;
 • 1990 metais sukurta lopšelio-darželio simbolika: logotipas, vėliava, darželio daina-himnas;
 • Nuo 1995 metų įstaigos steigėjas – Mažeikių rajono savivaldybė;
 • 2000-05-18  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Buratinas” įstojo į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą;
 • 2001-03-09 Mažeikių lopšelis – darželis ,,Buratinas” tapo respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” narys.
 • Nuo 2006 metų dalyvauja respublikinio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ vykdyme;
 • Nuo 2011-04-01 Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas” dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių  mokyklų programoje;
 • Parengus naują lopšelio – darželio ,,Buratinas” sveikatingumo programą, nuo  2016-04-26 įstaigai  pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas.
 • Nuo 2018-09-11 lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Laima Norvaišienė;
 • 2019 m. rugsėjo 5-6 dienomis startavo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose”. Projektą įgyvendina Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas” mokytojai kartu su Tirkšlių darželio ,,Giliukas” ir Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos pedagogais.
 • 2019m. lapkričio 28 dieną Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0021) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui.
 • 2020 metais Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Buratinas“ trims metams buvo suteiktas akredituotos Savanorius priimančios organizacijos statusas.
 • 2020-02-19 Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education” (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.
  PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų  bendruomenėse.
 • 2020 m. gruodžio 15 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos nuotolinis posėdis, kurio metu buvo aptarti Sveikatos stiprinimo programų ir Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados. Komisijos bendru sutarimu, protokolo Nr.4 nutarimu 38 šalies mokyklas pripažinti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, o 15 mokyklų, jų tarpe ir Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Buratinas“ pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas.
 • 2022 m. rudenį Lietuvos ugdymo įstaigose startavo mergaitėms skirtas UEFA, „Disney“ kampanijos „Playmakers“ projektas, prie kurio prisijungė ir Lietuvos futbolo federacija. Projekto darbo grupė iš gausaus kandidatų sąrašo atrinko 30 įstaigų, kurios tapo „Playmakers“ centrais, tarp kurių ir Mažeikių lopšelis – darželis ,,Buratinas”.  Centruose vykdomi užsiėmimų blokai mergaitėms, kurios nėra lankiusios futbolo būrelių. 
 • 2022 m. Lopšelio – darželio ,,Buratinas” bendruomenė prisideda prie Mažeikių r. savivaldybės administracijos įgyvendinamo EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo regioninio bendradarbiavimo fondo finansuojamo projekto „Žiedinis atliekų tvarkymas“ ;
 • 2022 -09-01 lopšelis-darželis „Buratinas“, dalyvauja programoje, įsipareigoja per paramos laikotarpį vaikų maitinimui įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. ekologiškų ir pagal kokybės sistemas pagamintų maisto produktų. Vaikai maitinami ekologiškais, sveikatai palankiais maisto produktais iš visų 10 grupių: mėsos ir jos produktų; pieno ir jo produktų; kiaušinių; grūdų produktų; duonos bei pyrago gaminių; aliejaus ir riebalų; vaisių ir jų produktų; daržovių ir jų produktų; uogų ir jų produktų; kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. teikė paraišką gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

 

Pasiekimai

 • 2022-10-14 dieną už aktyvų dalyvavimą ,,Sveikatiados” konkurse: ,,Kuo daugiau išgelbėto maisto!”
 • 2022-06-15 dieną Mažeikių lopšeliui-darželiui “Buratinas”  dešimtą kartą įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas ir vėliava;
 • 2022-05-06 dieną už aktyvų dalyvavimą ,,Futboliuko” festivalyje, minint Lietuvos futbolo ŠIMTMETĮ, lopšeliui-darželiui ,,Buratinas” įteikta PADĖKA;
 • 2022 m. už dalyvavimą X-ajame vaikų futbolo festivalyje “Futboliukas – 2022”  lopšeliui-darželiui įteiktas PADĖKOS RAŠTAS;
 • 2022 m. lopšeliui-darželiui “Buratinas” įteiktas PADĖKOS RAŠTAS už aktyvų dalyvavimą vaikų futbolo festivalyje “Futboliukas -2022”;
 • 2022 metai už dalyvavimą Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Lietuvos mažųjų žaidynės 2022 ” Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” komandai įteiktas DIPLOMAS;
 • 2022 metais už dalyvavimą masinio futbolo sociacijos edukacinio projekto ,,Futboliukas” 2021-2022 metų sezone, atliktas numatytas užduotis ir prisidėjimą prie aktyvios gyvensenos skatinimo vaikų tarpe, Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Buratinas” DALYVIO PAŽYMĖJIMAS;
 • 2021-05-10 dieną Mažeikių lopšeliui-darželiui “Buratinas”  devintą kartą įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas ir vėliava;
 • 2021 metais už dalyvavimą masinio futbolo sociacijos edukacinio projekto ,,Futboliukas” 2020-2021 metų sezone, atliktas numatytas užduotis ir prisidėjimą prie aktyvios gyvensenos skatinimo vaikų tarpe, Mažeikių lopšeliui-darželiui ,,Buratinas” DALYVIO PAŽYMĖJIMAS;
 •  2021 -04-29 dieną Mažeikių lopšeliui-darželiui “Buratinas” įteikta PADĖKA už dalyvavimą Respublikiniame vaikų šokių festivalyje “ŠOKANTI PASAKA” ;
 • 2020-04-30 dieną Mažeikių lopšelis darželis ,,Buratinas“ aštuntą kartą apdovanotas Aplinkosauginio švietimo fondo vėliava ir sertifikatu;
 • 2021 m. lopšeliui-darželiui įteiktas PADĖKOS RAŠTAS už aktyvų dalyvavimą vaikų futbolo festivalyje “Futboliukas -2021”;
 • 2020 m. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“ įteikė padėkos raštą už aktyvų dalyvavimą sveikatinimo akcijoje ,,Mažieji turistai-2020″;
 • 2020 m. lapkričio 16 dieną  už Tarptautinės tolerancijos dienos organizavimą lopšeliui-darželiui įteiktas padėkos raštas, įteikė Tarptautinė istorinio teisingumo komisija;
 • 2020 metų balandžio 30 dieną už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, įteiktas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas;
 • 2020 m. už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai 2020″ Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras įteikė padėkos raštą;
 • 2019 gegužės 10 dieną už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, įteiktas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas;
 • 2019 m. už „Gerosios darbo patirties sklaidą keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2019“ ir  pristatytą žodinį  pranešimą tema „Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ kūrybinės dirbtuvės riedant saulėtu oranžiniu traukiniu“. Pažymėjimą įteikė Lietuvos edukologijos universitetas ir Vilniaus savivaldybė;
 • 2019 m. už dalyvavimą iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis-2018″. Padėką įteikė Užkrečiamųjų Ligų ir AIDS Centras;
 • 2019 m lopšeliui -darželiui ,,Buratinas“ įteiktas diplomas Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto  ,,Lietuvos mažųjų žaidynės ”  finalininkei. Diplomą įteikė Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas;
 • 2018 m. už dalyvavimą iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis-2018″. Padėką įteikė Užkrečiamųjų Ligų ir Aids Centras;
 • 2018 m. už dalyvavimą ir puikų pasirodymą VII  Mažeikių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų  vaikų futbolo festivalyje ,,Futboliukas -2018″;
 • 2018 m. už ,,Gerosios darbo patirties sklaidą keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2018″ ir  pristatytą stendinį pranešimą tema: ,,Nuotaikinga ,,Buratino“ kelionė oranžiniu traukiniu”. Pažymėjimą įteikė Lietuvos edukologijos universitetas ir Vilniaus savivaldybė;
 • 2018 m. už dalyvavimą Respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą” įteikta Lietuvos edukologijos universiteto ir Vilniaus savivaldybės padėka;
 • 2018 m. lopšeliui-darželiui „Buratinas“ įteiktas diplomas Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto  „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkei. Diplomą įteikė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas;
 • 2017 m. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“ įteikė Padėkos raštą už aktyvų dalyvavimą renginyje ,,Šokių diena: Mes laimingi vaikai“;
 • 2017 metų balandžio 28 dieną už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, įteiktas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas;
 • 2017 m. balandžio 28 dieną už dalyvavimą Respublikinėje poezijos šventėje ,,Yra tokie namai – jie Lietuva vadinasi“, skirtai Tautinio kostiumo metams paminėti. Padėką įteikė Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“;
 • 2017 m. lopšeliui-darželiui „Buratinas“ įteiktas diplomas Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto  ,,Mažųjų olimpiada” II etapo nugalėtojai ir finalininkei. Diplomą įteikė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas;
 • 2016 m. gruodžio 7 dieną už dalyvavimą Respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą” įteikta Lietuvos edukologijos universiteto ir Vilniaus savivaldybės padėka;
 • 2016 metų birželio 1 dieną už dalyvavimą Mokyklos bendruomenės metų konkurse įteikta  Švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės padėka;
 • 2016 m. įstaiga apdovanota Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto  ,,Mažųjų olimpiada“ finalininke, diplomą įteikė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas;
 • 2016 m. balandžio 28 dieną už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, įteiktas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas;
 • 2016 m. įstaiga apdovanota Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto  „Mažųjų olimpiada“ I ir II etapo nugalėtoja, diplomą įteikė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas;
 • 2015 m. spalio 15 dieną už aktyvų dalyvavimą sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2015“, padėką įteikė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
 • 2015 balandžio 27 dieną už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, įteiktas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas;
 • 2015 m. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“ finalininkei. Diplomą įteikė Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas;
 • 2014 m. spalio 7 dieną už aktualius, originalius, kūrybiškai atliktus darbus, pateiktus sveikatos veiklų konkursui-akcijai ,,Sveikatos Fiesta” įteiktas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pagyrimo raštas;
 • 2014 m. rugsėjo 1 dieną už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Būkime žinomi, būkime matomi“ 2013 ir 2014 m ir puikų sveikatinimo veiklos pristatymą mokyklos interneto svetainėje įteiktas Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro direktoriaus padėkos raštas;
 • 2014 m. balandžio 30 dieną už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas;
 • 2014 m. balandžio 7 dieną įteiktas padėkos raštas už dalyvavimą sveikatingumo akcijoje „Aš bėgu“, įteikė Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“;
 • 2013 m. už vaikų sveikatos stiprinimą fiziniu aktyvumu, Įteikta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus Klemenso Rimšelio padėka;
 • 2011 m. lapkričio 29 dieną Senamiesčio vidurinėje mokykloje vyko Tarptautinis vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas. Mūsų komanda tapo nugalėtoja. Ji apdovanota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštu;
  2011 m. spalio 3 dieną lopšelio-darželio pedagogės A. Stirblienė, J. Dačkauskienė, L. Petrošienė, L. Ligeikienė, G. Tamušauskienė dalyvavo ikimokyklinių įstaigų pedagogų meninės kūrybos parodoje  ,,Vasarą prisiminus”. Parodą organizavo Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogai. Už aktyvų dalyvavimą pedagogės buvo apdovanotos padėkos raštais, prizais, kuriuos įteikė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys A. Mockus;
 • 2011 m. balandžio 1 dieną lopšeliui – darželiui įteiktas Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio pažymėjimas. Nuo 2011-04-01 mūsų įstaiga dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) gamtosauginių mokyklų programoje;
 • 2010 metų sausio 14 dieną “Dainų dainelės” konkurse dalyvavo priešmokyklinių grupių ugdytiniai Aneta Borisova ir Arminas Valčianavičius. Dainelių mokė muzikos vadovė Virginija Norkuvienė;
 • 2010 metų sausio 19 dieną priešmokyklinių grupių ugdytiniai “Sveikuolių sveikuoliai” konkurse lamėjo I vietą. Dalyviai apdovanoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštu ir aukso medaliais. Sveikuolius konkursui rengė kūno kultūros pedagogė Roma Gydrienė;
 • 2009 metų vasario 13 dieną už dalyvavimą vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkurse “Tramtatulis” rajoniniame etape,  Gytis Brazdauskas( 12 gr.  ugdytinis) apdovanotas padėkos raštu, vadovė Audronė Memgaudienė;
 • 2009 metų balandžio mėnesį   Mažeikių lopšelio – darželio “Buratinas”  folkloro kolektyvas “Popa”  už dalyvavimą respublikiniame folkloro festivalyje “Pavasario sambariai-2009” apdovnotas padėkos raštu, vadovė Audronė Memgaudienė;
 • 2009 metų balandžio mėnesį lopšelio-darželio „Buratinas“ priešmokyklinių grupių ugdytoja Liudmila Ligeikienė ir jos ugdytiniai Martynas ir Justė dalyvavo gamtosauginėje konferencijoje “Mažoji ekologija rajono ikimokyklinukams“. Už dalyvavimą buvo apdovanoti padėkos raštu;
 • 2009 metų balandžio mėnesį gamtinėje konferencijoje “Per pažinimą į išsaugojimą”, skirtoje Žemės dienai paminėti, dalyvavo įstaigos ugdytojos Audronė Stirblienė, Jūratė Dačkauskienė ir jų ugdytiniai. Konferencijoje pristatė projektą “Sportuoja visa šeima”;