Fotografijų paroda „Kamuoliukas – mano draugas“

2021 m. spalio mėnesį dalyvavome Respublikinėje virtualioje fotografijų parodoje „Kamuoliukas – mano draugas“.

Parodą organizavo: Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė, judesio korekcijos mokytoja Rosita Račkauskaitė.

Tikslas – skatinti fizinį aktyvumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikų tarpe.

Uždaviniai:

1. Suteikti vaikams žinių apie sporto naudą sveikatai.

2. Ugdyti vaikų pažinimo, meninę ir sveikatos saugojimo kompetencijas.

3. Skatinti įstaigų bendruomenių narius realizuoti kūrybines galias, reprezentuoti savo įstaigą bei dalintis gerąja darbo patirtimi.

Informacija apie parodą skelbiama Šiaulių „Dermės“ mokyklos internetinėje svetainėje http://www.dermesm.lt ir Facebook paskyroje „Šiaulių Dermės mokyklos darželis“.